BrowseIn35Languages

Browse this website in:

Odsłon

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1669
mod_vvisit_counterWczoraj2593
mod_vvisit_counterW tym tygodniu6723
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień17586
mod_vvisit_counterObecny miesiąc9184
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc76109
mod_vvisit_counterŁącznie5780857

Online (20 minut temu): 40
Twój IP: 34.200.218.187
,
Dzisiaj: Aug 04, 2020
Nabór na stanowisko - Asystent Rodziny PDF Print E-mail

Nabór na stanowisko- ASYSTENT RODZINY

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZYCACH
zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji:
ASYSTENT RODZINY  (umowa zlecenie)


I. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
• wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) posiada stan zdrowia pozwalający jej na wykonywanie zlecenia.

II. Wymagania dodatkowe:
• staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
• sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
• samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
• prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu. opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9austawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 7.00 a 20.00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 7.00 a 21.00.

Asystent rodziny będzie świadczyć usługę zgodnie z comiesięcznym szczegółowym harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną.
Harmonogram usługi może być na bieżąco aktualizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami. Asystent rodzinny może wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy.

IV. Szczegółowy zakres zadań zostanie określony w zawartej umowie oraz harmonogramie usługi.

V. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) oświadczenie o niekaralności,
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
h) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

 


VI. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach  ul. Elżbiety Łokietkówny  14  pok. nr 2, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. do godz. 12.00

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na adres  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach  (decyduje data wpływu do Ośrodka)
Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin realizacji zadania w ramach umowy zlecenie: czerwiec 2016 – grudzień 2016r.

Kierownik  GOPS – Wiesława Niedziela

 

 

 

Szukaj

Status miasta dla Koszyc

Status miasta dla Koszyc

Formularze do pobrania

Formularze do pobrania

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Rodzina 500 plus

Dobry Start 300 dla ucznia

Znajdź nas na facebooku

 

Mapa Gminy

Mapa Gminy Koszyce - system informacji przestrzennej

Mapa Gminy Koszyce

Gmina Koszyce w Google Maps

Turystyka

Syst. Inf. Przestrzennej

biay

Filmy promocyjne

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Film promocyjny - Moja mała Ojczyzna

koszyce-1-m

Miasta partnerskie

Crisolles  Crisolles

Zaleszczyki  Zaleszczyki

HUN_Derecske_COADerecske

Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Muzeum Ziemi Koszyckiej

{nomultithumbs}

Imieniny

Dzisiaj jest: 4 Sierpień 2020        Imieniny obchodzą: Dominika, Jan, Protazy

Gospodarka Komunalna

Strona internetowa Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Kącik przedsiębiorcy

Link do strony biznes.gov.pl