BrowseIn35Languages

Browse this website in:

Odsłon

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj206
mod_vvisit_counterWczoraj2588
mod_vvisit_counterW tym tygodniu5103
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień15867
mod_vvisit_counterObecny miesiąc30242
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc72358
mod_vvisit_counterŁącznie5725806

Online (20 minut temu): 46
Twój IP: 3.226.97.214
,
Dzisiaj: Jul 14, 2020
Historyczna umowa z Funduszem Spójności PDF Print E-mail
Friday, 30 April 2010 19:19

W dniu 23 kwietnia 2010 roku po blisko czteroletnim okresie wytężonej pracy wójtów i burmistrzów czterech gmin, tj. gminy Koszyce, Szczurowa, Kazimierza Wielka i Działoszyce oraz dwóch Związków, a mianowicie Związku Międzygminnego NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej i Związku Międzygminnego NIDA 2000 w Starym Korczynie, a także wybranej w przetargu firmy konsultingowej HALCROW doszło do podpisania historycznej umowy pomiędzy

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach działającym w imieniu Ministra Środowiska   a Zarządem Związku Międzygminnego Nidzica przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz Wójta Gminy Koszyce w sprawie współfinansowania przez Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko budowy infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej wartości 122 599 676,12 zł na terenie aglomeracji Szczurowa, Koszyce, Kazimierza Wielka i Działoszyce .

Z łącznej wartości brutto zadania koszty kwalifikowane wynoszą 88 633 809,30zł.  Zawarta umowa precyzuje, że 85% wartości kosztów kwalifikowanych sfinansuje Fundusz Spójności, natomiast uczestniczące w projekcie gminy i Związek Nida 2000 oraz Związek Nidzica sfinansują pozostałe 15 % kosztów kwalifikowanych i całość kosztów niekwalifikowanych.

W ramach zawartej umowy na terenie gminy Koszyce realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice i Rachwałowice wartości około 23 386 000zł,

- budowa połączenia wodociągu KOSZYCE i wodociągu MODRZANY z wodociągiem tranzytowym NIDA 2000  wartości około 2 337 000zł,

- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Książnice Małe, Łapszów i Biskupice wartości około 6 533 000zł,

- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Dolany i części Jaksic  wartości około 1 904 000zł,

- budowa II etapu regionalnego wodociągu tranzytowego NIDA 2000 z Siedlisk do Łapszowa wartości około 7 517 000zł, - budowane jako zadanie Związku NIDA 2000

- budowa odgałęzienia regionalnego wodociągu tranzytowego z Siedlisk przez Sokołowice do gminy Szczurowa wartości około 2 251 000zł  - budowane jako zadanie Związku NIDA 2000.

Łączna wartość prac budowlano-montażowych , w których podmiotem jest Gmina Koszyce, wynosi 34 160 000zł co stanowi 38,34 % ogólnej wartości  prac budowlano-montażowych na terenie czterech aglomeracji.  Doliczając dwa istotne dla gminy Koszyce odcinki wodociągów traktowane jako zadania Związku „Nida 2000”, a dotyczące budowy linii tranzytowych wodociągu,  wartość inwestycji na terenie gminy Koszyce wyniesie 43 932 000zł, co stanowi 49,31% wszystkich nakładów planowanych na prace budowlano-montażowe w ramach projektu.

Początek realizacji całego zadania nastąpi w gminie Koszyce z początkiem miesiąca września br, natomiast zakończenie musi nastąpić najpóźniej w IV kwartale 2013 roku .  Pomyślne zakończenie inwestycji zapewni optymalną podaż wody pitnej i użytkowej dla wszystkich odbiorców na terenie gminy  oraz właściwą utylizację ścieków sanitarnych.

 

Idea rozwiązania problemu braku wody pitnej i użytkowej na terenach dorzecza Nidy i Nidzicy zrodziła się w 1991r, kiedy 7 gmin utworzyło „Porozumienie Gmin o współdziałaniu i pomocy w realizacji wodociągu regionalnego Nowy Korczyn”.

Związek Międzygminny NIDA 2000  powstał w roku 1993 z przekształcenia porozumienia

Głównym celem Związku było zaopatrzenie gmin – członków Związku w wodę z zamiarem pozyskania jej z ujęcia powierzchniowego na rzece Nidzie . W 1994 roku Gmina Koszyce  przystąpiła do Związku i przez cały czas bardzo aktywnie działała na rzecz realizacji zadań statutowych.  Do roku 1995 Związek wykupił od rolników ponad 16 ha gruntów – głównie łąk – pod potrzeby planowanej wówczas inwestycji.  Tak duża ilość gruntów wymagana była ówczesną koncepcją ujęcia wody dla wodociągu – miało to być ujęcie denne z około dziesięciohektarowego basenu.  Po przeprowadzonych kilku niezależnych ekspertyzach  w roku 1997 zmieniono koncepcję technologii ujęcia wody i opracowano projekt techniczny.  

W roku 1999 Związek wybudował ujęcie brzegowe wody dla przyszłego wodociągu regionalnego na rzece Nidzie w miejscowości Stary Korczyn o wydajności 21500m³ wody na dobę ze środków funduszu PHARE –INRED, dotacji wojewody świętokrzyskiego i składek gmin-członków Związku.  Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 1 790 tyś zł.     Równolegle trwały prace studialne nad koncepcją rozprowadzenia wody do gmin – członków Związku, przy udziale środków z FAPA wykonywane były podkłady sytuacyjno-wysokościowe na terenach objętych koncepcją rozprowadzenia wody z Nidy. W związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju 6 gmin pozostało w województwie świętokrzyskim, natomiast Gmina Koszyce przeszła do powiatu proszowickiego w województwie małopolskim.

W latach 1999 – 2002 wykonana została dokumentacja techniczna na budowę stacji uzdatniania wody  w Starym Korczynie i wodociąg regionalny długości 25 km od stacji uzdatniania do miejscowości Siedliska w Gminie Koszyce.

W 2003 roku przeprowadzony został przetarg „unijny” (ogłoszony w Biuletynie UE) na budowę stacji uzdatniania o wydajności dobowej 6tys. m³ i wodociągu regionalnego dł. 25 km. Przetarg wygrała i budowę realizowała firma HYDROBUDOWA VI z Warszawy przy udziale podwykonawców, w tym głównie frmy AKWEDUKT Kielce .

Wartość inwestycji wniosła prawie 6 mln EUR, przy czym 75% środków pochodziło z funduszu PHARE 2001 Spójność Społeczno Gospodarcza,  12,39% z budżetu Państwa w ramach kontraktu województwa świętokrzyskiego, natomiast pozostałe środki pochodzą z pożyczki zaciągniętej przez Związek w Wojewódzkim Funduszu OŚ i GW w Kielcach oraz składek gmin.  Stacja uzdatniania wody wybudowana została na działce o powierzchni ponad 3ha, przy czym w obrębie terenu ogrodzonego o pow. 2 ha znajduje się budynek technologiczny, zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej, zbiornik na ciekły ozon, pompownia główna, basen na wody popłuczne z  płukania filtrów oraz budynek administracyjno – laboratoryjny. 

Aktualnie do Związku NIDA 2000 należą następujące gminy:     z terenu województwa świętokrzyskiego - Solec Zdrój, Opatowiec, Bejsce i Kazimierza Wielka-  natomiast z województwa małopolskiego: gminy Koszyce i Szczurowa. Przez okres czterech lat z wody  z wodociągu regionalnego korzystali tylko mieszkańcy gminy Nowy Korczyn.

Obecnie woda z nowej stacji uzdatniania dostarczana jest do wodociągów Gminy Opatowiec i części gminy Bejsce.

 

Władze Związku:

Organem uchwałodawczym Związku jest Walne Zgromadzenie Członków reprezentowane przez 2 delegatów każdej z gmin członków Związku   łącznie liczy 12 delegatów.

Przewodniczącym Zgromadzenia Związku jest Pan Stanisław Rybak- Wójt Gminy Koszyce.

Organem wykonawczym Związku jest pięcioosobowy Zarząd Związku.

Prezesem Zarządu Związku jest Pan Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

 

 

Szukaj

Status miasta dla Koszyc

Status miasta dla Koszyc

Formularze do pobrania

Formularze do pobrania

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Rodzina 500 plus

Dobry Start 300 dla ucznia

Znajdź nas na facebooku

 

Mapa Gminy

Mapa Gminy Koszyce - system informacji przestrzennej

Mapa Gminy Koszyce

Gmina Koszyce w Google Maps

Turystyka

Syst. Inf. Przestrzennej

biay

Filmy promocyjne

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Film promocyjny - Moja mała Ojczyzna

koszyce-1-m

Miasta partnerskie

Crisolles  Crisolles

Zaleszczyki  Zaleszczyki

HUN_Derecske_COADerecske

Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Muzeum Ziemi Koszyckiej

{nomultithumbs}

Gospodarka Komunalna

Strona internetowa Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Kącik przedsiębiorcy

Link do strony biznes.gov.pl