BrowseIn35Languages

Browse this website in:

Odsłon

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj283
mod_vvisit_counterWczoraj1238
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2899
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień29397
mod_vvisit_counterObecny miesiąc69078
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc90787
mod_vvisit_counterŁącznie3968578

Online (20 minut temu): 22
Twój IP: 34.229.151.87
,
Dzisiaj: Maj 21, 2019
Podsumowanie XVIII Sesji Rady Gminy Koszyce PDF Drukuj Email
środa, 21 marca 2018 08:36

19 marca odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Koszyce. O sprawach gospodarczych i społecznych realizowanych na terenie gminy mówił Wójt w informacji o działalności w okresie międzysesyjnej. Obecni na sesji zostali poinformowani o zgłoszonych do Wojewody Małopolskiego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych drogach gminnych planowanych do remontu. Od drogi nr 79 do Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich rozpocznie się remont drogi powiatowej. Udział finansowy Gminy w tej inwestycji wynosi 400 tysięcy złotych. Powiat ma zamiar również wykonać 700 m drogi w Przemykowie od cmentarza w kierunku domu kultury. Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zadania pod nazwą „ Obwodnica Koszyc” do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.. Nieodzownym tematem poruszanym na sesji jest budowa chodników przy drodze krajowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie będzie mogła przystąpić do realizacji zadania po zapewnieniu finansowania i otrzymania niezbędnych środków pieniężnych z budżetu państwa.

Jeżeli chodzi o pozostałe sprawy realizowane na terenie gminy Koszyce Wójt Gminy poinformował również o planowanych w gminie inicjatywach związanych z uczczeniem obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z ważnych podjętych już działań jest odzyskanie praw miejskich przez Koszyce. Procedura nadania statusu miasta miejscowości Koszyce rozpoczęła się konsultacjami z mieszkańcami gminy. Zebrani na sesji zostali zapoznani z wynikami konsultacji w poszczególnych sołectwach. Ponadto Wójt Gminy poinformował o otwarciu Samorządowego Punktu Przedszkolnego w Książnicach Wielkich, realizacji projektu wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, pracach adaptacyjnych w świetlicy socjoterapeutycznej w Przemykowie. Zostały rozstrzygnięte projekty mniejsze na zagospodarowanie terenu wokół Dziennego Domu Senior+ , remont świetlicy w Modrzanach, jest ogłoszony przetarg na świetlicę w Biskupicach.

Radni i sołtysi w poszczególnych punktach obrad sesji zgłosili m.in. wnioski związane z  remontem dróg na terenie gminy Koszyce, odkrzaczaniem poboczy i czyszczeniem rowów.

Udział w sesji brało 14 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli 16 uchwał w sprawach:

1) Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koszyce

2) Zmiany budżetu gminy na 2018 rok

3) Zmiany zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

4) Zmiany załącznika do uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5) Wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce

6) Wzniesienia pomnika uwieczniającego pamięć Królowej Regentki Elżbiety Łokietkówny na Rynku w Koszycach

7) Nadania nazwy mostowi na rzece Wiśle łączącemu dwie gminy Koszyce i Szczurową

8) Podziału gminy Koszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

9) Podziału gminy Koszyce na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

10) Przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „ Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

11) Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koszyce w 2018 roku”

12) Zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Koszyce

13) Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Koszyce przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

14) Ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koszyce dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

15) Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Koszyce

16) Wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

Szukaj

System Powiadamiania

Bezpłatna Aplikacja

Blisko

Status miasta dla Koszyc

Status miasta dla Koszyc

Biuro Obsługi Klienta

Formularze do pobrania

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Rodzina 500 plus

Dobry Start 300 dla ucznia

Znajdź nas na facebooku

 

Mapa Gminy

Mapa Gminy Koszyce - system informacji przestrzennej

Mapa Gminy Koszyce

Gmina Koszyce w Google Maps

Turystyka

Syst. Inf. Przestrzennej

biay

Filmy promocyjne

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Film promocyjny - Moja mała Ojczyzna

koszyce-1-m

Miasta partnerskie

Crisolles  Crisolles

Zaleszczyki  Zaleszczyki

HUN_Derecske_COADerecske

Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Muzeum Ziemi Koszyckiej

{nomultithumbs}

Gospodarka Komunalna

Strona internetowa Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Kącik przedsiębiorcy

Link do strony biznes.gov.pl