BrowseIn35Languages

Browse this website in:

Odsłon

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1029
mod_vvisit_counterWczoraj1635
mod_vvisit_counterW tym tygodniu10644
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień15070
mod_vvisit_counterObecny miesiąc76887
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc71750
mod_vvisit_counterŁącznie5995538

Online (20 minut temu): 21
Twój IP: 35.170.78.142
,
Dzisiaj: Paź 31, 2020
Informacja Wójta Gminy Koszyce dotycząca pomocy dla uczniów w RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2010 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA” ORAZ WYPŁATY UCZNIOM ZASIŁKU POWODZIOWEGO NA CELE EDUKACYJNE PDF Drukuj Email
środa, 07 lipca 2010 12:20

Informacja Wójta Gminy Koszyce

dotycząca pomocy dla uczniów w RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2010 ROKU
„WYPRAWKA SZKOLNA” ORAZ WYPŁATY UCZNIOM ZASIŁKU POWODZIOWEGO NA CELE EDUKACYJNE

WYPRAWKA SZKOLNA  2010/2011

Wójt Gminy Koszyce zawiadamia, że zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r.- „Wyprawka szkolna” o dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli ubiegać się rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w:
- klasach I - III szkoły podstawowej
- klasie II gimnazjum                                                                                                                    - uczniów niepełnosprawnych
, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których niepełnosprawność wynika ze słabego widzenia, niesłyszenia, upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz niepełnosprawności sprzężonych w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

Wnioski o dofinansowanie przyjmują dyrektorzy szkół do 7 września 2010 roku

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
I. W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - jedynie zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach o korzystaniu ze świadczeń.
II. W przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej następujące dokumenty:
1) Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku - dotyczy osób zatrudnionych,
2) Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
3) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
4)Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego z GOPS (kserokopia),
5) Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnego (kserokopia),
6) Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej
8) Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
9) Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej.
III. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.

Wnioski rozpatruje Dyrektor Szkoły i podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach posiadanych środków.


Planowana wysokość dofinansowania zakupu podręczników:
- do 170 zł - dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej o kryterium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III szkoły podstawowej,
- do 310 zł - dla uczniów klas II gimnazjum o kryterium dochodowym poniżej 351 zł netto na osobę w rodzinie oraz bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas I- III gimnazjum,
- do 200 zł - bez względu na dochód rodziny - dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie na poziomie klas IV- VI szkoły podstawowej.


Wnioski należy składać do szkół (wnioski należy pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko).

Wnioski dostępne są także w Urzędzie Gminy Koszyce pok. Nr 20 (II piętro)

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole rachunków lub imiennych faktur VAT za zakupione podręczniki.

Wypłaty dokona dyrektor szkoły niezwłocznie po otrzymaniu środków z dotacji celowej przekazanej gminie przez Wojewodę.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkoły, do której uczęszcza uczeń

Centrum Oświatowe w Koszycach                                                  Tel: 041/35 14 224

Szkoła Podstawowa im. P. Barylaka w Książnicach Wielkich        Tel: 041/35 14 120

Otrzymanie zasiłku powodziowego w wysokości 1000 złotych nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc na dofinansowanie zakupu podręczników zgodnie z zasadami wyżej określonymi.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOSZYCE

ZASIŁEK POWODZIOWY

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2010 ROKU
„WYPRAWKA SZKOLNA” ORAZ WYPŁATY UCZNIOM ZASIŁKU POWODZIOWEGO NA CELE EDUKACYJNE

Wójt Gminy Koszyce zawiadamia o możliwości składania odrębnych wniosków w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne 

Warunki przyznania pomocy w formie zasiłku powodziowego
Zasiłek powodziowy dla uczniów na cele edukacyjne przysługuje:
1. Dzieciom realizującym w roku szkolny 2009/2010 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
2. Uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2009/2010 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, pochodzącym z rodzin dotkniętych skutkami powodzi występującej na terenie Polski w 2010 r., którzy zostali zakwalifikowani decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości do 6 tys. zł i zamieszkałych na terenie Gminy Koszyce . 

Zasady udzielania pomocy
1. Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Koszycach pokój Nr 20

3. Wójt Gminy Koszyce sporządza listę dzieci/uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku powodziowego.
4. Po otrzymaniu środków pieniężnych Wójt Gminy Koszyce dokonuje wypłaty zasiłków powodziowych uprawnionym uczniom.

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek  ( dostępny w Urzędzie Gminy  w Koszycach pok. Nr 20 oraz  w GOPS )

2. Dokument potwierdzający (decyzja GOPS ) o zakwalifikowaniu rodziny ucznia do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości do 6 tys. zł

Wartość pomocy
Zasiłek powodziowy na cele edukacyjne jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, które wynosi 1 000 zł dla jednego dziecka lub ucznia.

 

W wyżej wymienionych sprawach dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Koszycach – p. Molenda Monika  pokoj Nr 20, ewentualnie pod numerem telefonu (41) 35 14 048.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (wniosek1.pdf)wniosek1.pdf42 Kb
Pobierz plik (Wniosek 2.pdf)Wniosek 2.pdf35 Kb
 

Szukaj

Status miasta dla Koszyc

Status miasta dla Koszyc

Formularze do pobrania

Formularze do pobrania

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Rodzina 500 plus

Dobry Start 300 dla ucznia

Znajdź nas na facebooku

 

Mapa Gminy

Mapa Gminy Koszyce - system informacji przestrzennej

Mapa Gminy Koszyce

Gmina Koszyce w Google Maps

Turystyka

Syst. Inf. Przestrzennej

biay

Filmy promocyjne

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Film promocyjny - Moja mała Ojczyzna

koszyce-1-m

Miasta partnerskie

Crisolles  Crisolles

Zaleszczyki  Zaleszczyki

HUN_Derecske_COADerecske

Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Muzeum Ziemi Koszyckiej

{nomultithumbs}

Gospodarka Komunalna

Strona internetowa Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Kącik przedsiębiorcy

Link do strony biznes.gov.pl