BrowseIn35Languages

Browse this website in:

Odsłon

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj2353
mod_vvisit_counterWczoraj2718
mod_vvisit_counterW tym tygodniu2353
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień18414
mod_vvisit_counterObecny miesiąc23228
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc76109
mod_vvisit_counterŁącznie5794901

Online (20 minut temu): 31
Twój IP: 34.238.248.103
,
Dzisiaj: Aug 09, 2020
Podsumowanie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Koszycach PDF Print E-mail
Monday, 03 February 2020 15:25

W dniu 30 stycznia 2020 roku odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej. W sesji uczestniczyło 15 Radnych, Sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, Przedstawiciele Stowarzyszeń, Strażnik Gminny, pracownicy urzędu.

Rada Miejska podczas obrad VIII sesji przyjęła 8 uchwał w sprawach:

1) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;

2) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Koszyce, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) zmiany uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koszyce;

4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;

5) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Koszyce na lata 2020-2023

7) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli

8) rozpatrzenia petycji dotyczącej uwzględnienia w budżecie Gminy Koszyce na rok 2020 środków na realizację budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dolany na działce ewidencyjnej nr 41 obręb Dolany

Burmistrz zabrał głos w temacie opłat za odpady komunalne. Natomiast Strażnik Gminny, poinformował, iż prowadził będzie kontrole, między innymi czy zadeklarowana liczba osób ( w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na której zamieszkują mieszkańcy) faktycznie zamieszkuje daną nieruchomość, będzie kontrolował paleniska pod kątem czy spalane są odpady i nieczystości a także prowadził prelekcje w szkołach na temat ochrony środowiska. Poinformował, również, że niewpuszczenie strażnika na posesję celem dokonania kontroli jest przestępstwem.

W punkcie sprawy istotne dla Gminy, Burmistrz odniósł się do niektórych spraw poruszanych w skargach na Radę Miejską, na organ prowadzący oraz zarzutów przedstawionych w reportażu nagrywanym podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, a mianowicie: 1) finanse i zadłużenie gminy- gmina nigdy nie korzystała z kredytów komercyjnych, tylko i wyłącznie z kredytów preferencyjnych dotowanych przez fundusze unijne bądź instytucje rządowe albo fundusze z ochrony środowiska, które są formą dotacji, rozkładane na wiele lat, tak konstruowane by Gmina miała zdolność podejmowania dodatkowych projektów 2) rankingi gmin- sprawa ocenna w latach w których prowadziliśmy inwestycje wodno-kanalizacyjne mieściliśmy się w rankingach Rzeczypospolitej w pierwszej setce, 200 a nawet w 20 gmin w kraju. Obecnie od kilku lat priorytetem dla gminy jest Społeczeństwo Obywatelskie i 2 krotnie otrzymaliśmy Małopolskie Wektory Współpracy 3) strefa gospodarcza – gmina Koszyce to wybitnie rolnicza gmina, aby doprowadzić do aktywizacji społeczno- gospodarczej, podjęto kilka inicjatyw a mianowicie: budowa mostu na rzece Wiśle, zrealizowana, budowa obwodnicy, aktualnie realizowana oraz budowa strefy aktywności gospodarczej. W 2013 roku strefa została wykonana i od 2014 roku Gmina szukała inwestorów na jej zagospodarowanie. Mimo szeroko zakrojonej promocji oraz przeprowadzonych sześciu przetargów na dzierżawę strefy nie udało się pozyskać Inwestorów. Po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Gmina przystąpiła do procedury przetargowej na sprzedaż działek w strefie. Mimo ogłoszenia 2 przetargów nie było chętnych. W wyniku rokowań zawarto umowę sprzedaży z jednym nabywcą który zakupił wszystkie dostępne działki w obszarze KSAG. Nabywca w umowie przyjął na siebie określone zobowiązania, których w zakreślonym w akcie notarialnym terminie nie wykonał, z tego tytułu dostępne są instrumenty prawne pozwalające na dochodzenie np. odszkodowań. Z Urzędu Marszałkowskiego Gmina otrzymała wezwanie do zwrotu środków, w odpowiedzi, wniosła obszerne pismo z zastrzeżeniami i wyjaśnieniami, jest ono dostępne na stronie internetowej gminy. Gmina sprzedała działki w strefie bez infrastruktury, która cały czas jest własnością gminy. Gminie zależny na tym by Nabywca nawet z opóźnieniem ale zagospodarował teren. 4) wynagrodzenie burmistrza – Rada Gminy w czerwcu 2018 roku nie podjęła uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla wójta, mimo iż na sesji przedłożony został projekt w tej sprawie, w listopadzie Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę, tak jak w wielu gminach kraju. 5) Związek Międzygminny Nida 2000 - zwolnienia z podatku od nieruchomości –- wnioskowaliśmy by podatku od nieruchomości Związkowi nie umarzać, Nida była przygotowana do płacenia tego podatku, około 250 tys. zł. rocznie, Rada nie podjęła uchwały, Nida podniosła ceny wody o 50 groszy netto. 6) podatki od nieruchomości – rolnicy zwolnieni są z płacenia podatku od nieruchomości, płacą emeryci, renciści, i inne podmioty, wychodziliśmy z założenia że wszyscy właściciele posiadający domy powinni płacić podatek od nieruchomości, rolnicy otrzymują dopłaty unijne do 1 ha, zwrot podatku akcyzowego czego nie otrzymują inni podatnicy podatku od nieruchomości 7) w reportażu pokazany został budynek szkoły muzycznej oraz budynek po starym ośrodku zdrowia, nie został jednak opublikowany wywiad przeprowadzony z właścicielem tego budynku, również wywiad z Burmistrzem na temat Dolan, nie został pokazany w reportażu. Nikt ze strony samorządu nie miał pomysłu by Dolany opuściły gminę Koszyce. Pomysł wyszedł od sołtysa Wsi. Porównując podejście samorządu do poszczególnych miejscowości w tym wsie Dolany i Modrzany można wskazać szczegółowo ile funduszy poszło na inwestycje w Dolanach, kontrola RIO tez przeprowadzona została w oparciu o Dolany. 8) prawa miejskie, dla ich odzyskania Gmina przeprowadziła procedurę zgodnie z wymogami ustawowymi i od 1 stycznia 2019 roku Koszyce odzyskały status miasta, nie wszyscy byli zadowoleni z tego faktu, stąd skargi do sądów administracyjnych, wyroki zostaną odczytane na sesji. Burmistrz zwrócił się do radnych o większą aktywność, nie koniecznie na sesji, ale na komisjach, w różnych kwestiach np. przygotowania nowej strategii, w temacie dworku we Włostowicach a także odpieraniu zarzutów o nieprzygotowaniu do sesji przez radnych czy też zarzutów że w gminie niepotrzebne są stowarzyszenia.

Sprawy gospodarcze: remontowane będą drogi z funduszu dróg samorządowych:– 1) w Morsku droga gminna od drogi powiatowej do byłego majątku, 2) w Łapszowie odcinek drogi odp. W do p. C. Dwie drogi powodziowe; Sokołowice- Kępa – Stara Wieś oraz Modrzany do ujęcia wody. Z FOGRu do 150 tys. zł. na drogi dojazdowe do pól. Współuczestniczymy w budowie obwodnicy kwota około 1 230 000,00. zł., oraz realizowany przez 3 semestry projekt szkolny od 1.02.2020 na kwotę: 540000,00zł.

20.02.o godz. 16 w sali koncertowej wystąpi zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego na który Burmistrz zaprasza.

Skarbnik Gminy przedstawiła sytuacje kredytową, Gmina nie planowała kredytów, czy pożyczek w wysokości 6 mln. zł jak zostało przedstawione w programie telewizyjnym. Kwota powyższa dotyczy zobowiązań, które stanowią ciągłość działania wszystkich jednostek organizacyjnych na rok 2020 i dalej. Zobowiązania nie są kredytami ani pożyczkami. Kwota ta zabezpieczona została w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 i dotyczy utrzymania oświaty, kultury itd., kwestia ta była już wyjaśniana. Gmina Koszyce na dzień 31.12.2019r. posiada zadłużenie ( pożyczki) w kwocie 3 289 000,00. zł., w tym pożyczka na ledowe oświetlenie uliczne w kwocie 900 000,00zł., spłacana w ratach po 100 000,00zł., płatnych do 2028 roku. Dzięki inwestycji koszt za oświetlenie uliczne wynosi rocznie 67 000,00zł, przed inwestycją 150000,00zł., ( a lampy świecą całą noc). Pożyczka na kanalizację dla 6 miejscowości w kwocie 77 000,00zł.; Pożyczka w MARR w Krakowie w kwocie 2 278 000,00zł na budowę sali koncertowej przy Szkole Muzycznej w Koszycach z terminem spłaty do 2031 roku , oprocentowana 0,75% WIBOR,; pożyczka na zakup samochodu OSP w wysokości 34000zł., - do zapłaty w roku 2020 – 8600,00zł, a pozostała kwota warunkowo umorzona zostanie w m-cu kwietniu 2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej złożył sprawozdanie o złożonych interpelacjach. Interpelacje oraz odpowiedzi widnieją w BIP urzędu, zakładka interpelacje. W sprawach różnych i wolnych wnioskach Radni i Sołtysi zgłosili wnioski między innymi w sprawach: montażu lamp ulicznych, odkrzaczenia drogi powiatowej, naliczania ulg na odpady biodegradalne, usuwania eternitu z nieruchomości. Panie reprezentujące stowarzyszenia z terenu Gminy Koszyce odniosły się do zarzutów komu i czy potrzebne są stowarzyszenia. Na zakończenie sesji podsumowania dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej.

Pełna transmisja obrad na stronie internetowej: www.koszyce.gmina.pl

 

Szukaj

Status miasta dla Koszyc

Status miasta dla Koszyc

Formularze do pobrania

Formularze do pobrania

Potwierdzanie Profilu Zaufanego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Rodzina 500 plus

Dobry Start 300 dla ucznia

Znajdź nas na facebooku

 

Mapa Gminy

Mapa Gminy Koszyce - system informacji przestrzennej

Mapa Gminy Koszyce

Gmina Koszyce w Google Maps

Turystyka

Syst. Inf. Przestrzennej

biay

Filmy promocyjne

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Gmina Koszyce - Film promocyjny

Film promocyjny - Moja mała Ojczyzna

koszyce-1-m

Miasta partnerskie

Crisolles  Crisolles

Zaleszczyki  Zaleszczyki

HUN_Derecske_COADerecske

Wirtualna wycieczka

Wirtualna wycieczka

Muzeum Ziemi Koszyckiej

{nomultithumbs}

Gospodarka Komunalna

Strona internetowa Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszycach

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Kącik przedsiębiorcy

Link do strony biznes.gov.pl