BrowseIn35Languages

Browse this website in:

Odsłon

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj520
mod_vvisit_counterWczoraj1892
mod_vvisit_counterW tym tygodniu12900
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień16813
mod_vvisit_counterObecny miesiąc41076
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc58640
mod_vvisit_counterŁącznie6465225

Online (20 minut temu): 27
Twój IP: 18.204.2.146
,
Dzisiaj: Jun 19, 2021
Fundusz sołecki - czas na podsumowanie 2020 roku PDF Print E-mail
Tuesday, 16 February 2021 14:50

W 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego realizowane były zadania zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, strategią rozwoju gminy Koszyce oraz te zadania, które wpłynęły na poprawę warunków życia mieszkańców. Fundusz sołecki to pieniądze, dające mieszkańcom możliwość decydowania o części gminnego budżetu. Są to pieniądze, które mieszkańcy sołectw mogą wydać zgodnie ze swoimi potrzebami.

Fundusz sołecki odgrywa pozytywną rolę w podnoszeniu jakości życia na wsi, angażuje do działania, umacnia międzyludzkie więzi a mieszkańcom daje możliwość współdecydowania o przeznaczeniu środków finansowych na realizację zadań.

Mieszkańcy poszczególnych sołectw gminy Koszyce decyzję o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok podjęli już na zebraniach wiejskich w 2019 roku. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 część zadań związanych m.in. z organizacją wydarzeń służących spotkaniom kulturalnym czy integracyjnym nie mogła zostać zrealizowana i sołectwa skorzystały z prawa jakie daje im art. 7 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim i dokonały zmiany przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Tak samo jak różna była wysokość przyznanych środków finansowych w ramach funduszu tak różne były wyznaczane priorytety i zadania do realizacji. Tereny rekreacyjne otrzymały zostały wzbogacone o zakup nowego wyposażenia placu zabaw, siłowni zewnętrznych. Dzięki środkom z funduszu sołeckiego udało się także zrealizować wiele przedsięwzięć związanych z remontem dróg, zakupem sprzętu potrzebnego do utrzymania zieleni na terenie sołectwa. Duże kwoty z funduszu sołeckiego przeznaczono na remonty oraz doposażenie świetlic wiejskich.

W zakresie rolnictwa w sołectwie Włostowice oraz Koszyce poniesiono łącznie wydatki w kwocie 10 000,00 zł na odtworzenie rowu i ułożenie ażurów.

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych wydatkowano kwotę 92 037,71 zł m.in. na zbieranie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Jankowice (11 666,00 zł) oraz w sołectwie Biskupice (5 895,75 zł) , odtworzenie rowu i ułożenie płyt drogowych w sołectwie Włostowice (16 972,00 zł), poprawa jakości dróg gminnych w sołectwie: Książnice Małe (15 511,00 zł.), Morsko (16 000,00 zł), Łapszów (16 793,00 zł) oraz Rachwałowice (7 400,00 zł), odnowienie przystanku autobusowego w sołectwie Zagaje Książnickie- (400,00 zł), wykaszanie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Sokołowice (399,96 zł), oraz wytyczenia granic drogi gminnej w sołectwie Jaksice (1000,00 zł). Natomiast na zadania z zakresu dróg dojazdowych do pól poniesiono wydatek w kwocie 3 000,00 zł w sołectwie Zagaje Książnickie na wytyczenia granic drogi.

W katalogu zadań własnych są również wymienione zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. W ramach tych zadań wydatkowano 179 038,23 zł. Są to wydatki poniesione m.in.: remont pomieszczenia w budynku świetlicy w sołectwie Malkowice- Siedliska (18 107,00 zł) oraz w sołectwie Zagaje Książnickie (7 000,00 zł), dofinasowanie do wykonania remontu dachu i ocieplenia budynku świetlicy (16 000,00 zł), doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (3 500,00 zł) w sołectwie Sokołowice, wykonanie altany obok boiska sportowego w sołectwie Jaksice (22 009,50 zł), remont budynku oraz chodnika wokół budynku świetlicy wiejskiej w Filipowicach (12 454,88 zł ), dofinansowanie do remontu dachu oraz ocieplenia budynku garażu przy Wiejskim Domu Kultury w Przemykowie (22 209,00 zł), zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez uporządkowanie terenu (4 572,58 zł), oraz zakup wyposażenia placu zabaw (6 069,00 zł) w sołectwie Modrzany, dowóz ziemi wraz z wyrównaniem w sołectwie Biskupice (3 700,00 zł), wykonanie zadaszenia nad schodami (3 695,00 zł) oraz wykonanie remontu pomieszczenia i centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej (10 892,96) w sołectwie Piotrowice, zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Witów (19 220,00 zł) . Kwota w wysokości 29 608,31 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic, zakup drobnego wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół budynków wiejskich.

Wydatki w kwocie 36 229,97 zł zostały przeznczone m.in. remont garażu w budynku remizy oraz wykonanie projektu zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP Książnice Wielkie (20 450,00 zł ), remont pomieszczeń w budynku remizy poprzez wymianę drzwi oraz wykonanie monitoringu w Rachwałowicach ( 8 100,00 zł). Kwota w wysokości 7 679,97 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków remiz oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków. Mieszkańcy sołectw dbają także o zieleń wokół budynków wiejskich poprzez utrzymanie zieleni w sołectwie Piotrowice i Przemyków na kwotę 3 671,06 zł.

Mieszkańcy na zebraniach wiejskich przeznaczyli 1 000,00 zł za wykonanie wieńców dożynkowych. Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatek w wysokości 997,72 zł. Wydatek został poniesiony na zakup materiałów na wieńce dożynkowe dla sołectwa Łapszów i Książnice Małe.

Miasto Koszyce zrealizowało zadanie z zakresu kultury poprzez dofinansowanie do zakupu wyposażenia szkoły muzycznej w Koszycach w kwocie 19 954,88 zł tj. pianino, wiolonczela, ksylofon, ławka do pianina, piłki do rytmiki.

W ostatnich latach Gmina Koszyce realizuje szereg inwestycji związanych z rozbudowę modernizacją oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy sołectwa Malkowice- Siedliska wydatkowali 2 000,00 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego. Zadania to służą poprawie bezpieczeństwa na terenie sołectwa, a także poprawiają warunki życia mieszkańców, szczególnie w porze nocnej.

Zadania własne gminy to także rozwój kultury fizycznej i ochrony środowiska poprzez rozpoczęcie odnowy parku w Koszycach-opracowanie projektu zagospodarowania terenu parku oraz wykonanie prac ziemnych w parku (10 253,00) zł.

Wszystkie wyżej wymienione zadania to inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców na zebraniach wiejskich gdyż oni sami najlepiej wiedzą co jest najważniejsze i co trzeba zrobić w sołectwie.

 

Zdjęcia z realizacji przykładowych zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku