BrowseIn35Languages

Browse this website in:

Odsłon

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj722
mod_vvisit_counterWczoraj3177
mod_vvisit_counterW tym tygodniu7440
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień16635
mod_vvisit_counterObecny miesiąc69133
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc74958
mod_vvisit_counterŁącznie2143568

Online (20 minut temu): 52
Twój IP: 54.162.108.167
,
Dzisiaj: Cze 27, 2017
Gminny Program Rewitalizacji

 

Gminny Program Rewitalizacji

W 2016 roku Gmina Koszyce, złożyła wniosek o przyznanie dotacji na „Przygotowanie Programu Rewitalizacji” w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Nasz wniosek uzyskał wymaganą liczbę punktów i został zakwalifikowany do otrzymania dotacji.

Umowa z województwem Małopolskim została podpisana w dniu 20.10.2016 r.

Gmina Koszyce przystąpiła do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) na lata 2017–2023, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna i potrwają do końca sierpnia.

 

Rewitalizacja – co to jest?

I co niesie ze sobą Gminny Program Rewitalizacji dla Koszyc.

Rewitalizacja jest to proces obejmujący działania gospodarcze, przestrzenne, ale przede wszystkim społeczne. Ma na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i zwiększenia szans na wszechstronny rozwój lokalny, zwiększający szanse rozwoju wszystkich mieszkańców, w tym do zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz poprawę jakości życia, poprzez przywrócenie obszarowi utraconych funkcji lub też nadanie mu nowych.

Na potrzeby tworzenia i wdrażania działań w ramach procesu rewitalizacji, współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako:

… proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Łącząc za sobą pięć aspektów: społeczne, gospodarcze, środowiskowe, techniczne i przestrzenno- funkcjonalne, służy poprawie jakości życia mieszkańców.

Rewitalizacja prowadzona jest w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez Gminny Program Rewitalizacji (GPR) - opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań który służy do realizacji poszczególnych projektów.

Program rewitalizacji porządkuje działania rewitalizacyjne i nadaje całemu procesowi niezbędne ramy formalne. Przez jej wielowątkowość i kompleksowość niezbędna jest konieczność zaangażowania mieszkańców i wielu innych podmiotów oraz skoordynowanie pracy różnych ośrodków władzy.

Rewitalizacja jest dla wszystkich żyjących na terenie gminy Koszyce. Jest potrzebna mieszkańcom, władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, a także przedsiębiorcom do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.

Rewitalizacja przyczynia się między innymi do aktywizacji mieszkańców, tworzenia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc oraz obiektów służących lokalnej społeczności.

 

… w jaki sposób się go tworzy?

Podstawowym narzędziem działań rewitalizacji jest Gminny Program Rewitalizacji. Stanowi zbiór różnorodnych działań ukierunkowanych na realizację wizji i osiągnięcie celów rewitalizacji obszaru rewitalizacji. Program rewitalizacji jest niezwykle ważnym dokumentem. Musi on sprostać wymaganiom, według ścieżki zapisów Ustawy z dnia 9 Października 2015 o Rewitalizacji, w której znajdują się ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

W ramach procesu przeprowadzona zostanie analiza w 5 wymiarach: społecznym, gospodarczym, technicznym, środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym. Opierać się będzie na danych statystycznych i wskaźnikach oraz wynikach badań z mieszkańcami oraz lokalnymi instytucjami (np. Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rewitalizacja obejmuje obszar do 20 % powierzchni gminy, który zamieszkuje co najwyżej 30 % ludności, na którym opisane problemy są najmocniej odczuwalne.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Koszyc można podzielić na 4 etapy:

1. Sporządzenie szczegółowej diagnozy i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, oraz przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

3. Opracowanie dokumentu Programu Rewitalizacji, w tym określenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą służyć wyjściu obszarów zdegradowanych z kryzysu.

4. Konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami.

 

Twórz go razem z nami !

Ważnym elementem w tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Dlatego też fundamentem działań w procesie opracowywania dokumentu jest partycypacja która ma być widoczna na każdym etapie procesu rewitalizacji. Dzięki temu jest możliwość przedstawiania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.

Sama partycypacja jest w etapie diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania. Musi mieć realny charakter, włączając wszystkich zainteresowanych. Dlatego ważne jest zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy Koszyce, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne.

Uczestnictwo mieszkańców w procesach rewitalizacji jest tworzone poprzez udział w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji, przewidzianej w ustawie, czyli forum opiniującego i doradczego, w skład którego wejdą przedstawiciele gminy i lokalnej społeczności.

Koordynatorzy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji gorąco zapraszają do wykorzystania możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do brania udziału w badaniach ankietowych, spotkaniach i spacerów studyjnych. Każdy głos przekazany w tej sprawie jest niezwykle cenny, bo dzięki szerszym konsultacjom, działania naprawcze w nim wyznaczone będą bardziej zaspokajały potrzeby mieszkańców.

W ramach uspołeczniania tego procesu została utworzona zakładka „Gminny Program rewitalizacji”, gdzie będą zamieszczane wszelkiego rodzaju dokumenty, dane, analizy, raporty do informowania i konsultacji z mieszkańcami.

Zachęcamy do zaangażowania się!

 


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Ogłoszenie
2 Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Koszyce
3 Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Koszyce
4 Informacja
5 Zaproszenie na spotkanie w sprawie rewitalizacji
6 Projekty uchwał
7 Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Koszyce