Nie starzejemy się (a przynajmniej starzejemy się wolniej będąc ciągle aktywnymi) Print
Tuesday, 08 October 2019 13:47

W miniony czwartek 3 października w Muzeum Ziemi Koszyckiej odbyła się uroczysta  inauguracja nowego – siódmego z kolei -  roku akademickiego w Koszyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia uroczystość zaszczycili swą obecnością wspaniali goście:

- Pan Stanisław Rybak - Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce,

- Pani Olga Kabat - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Koszyce

- Pan Stefan Czarnecki – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

- Pan Krystian Hytroś – radny Rady Powiatu Proszowickiego

- Pani Teresa Domagała – Dyrektor Centrum Oświatowego w Koszycach

- Pani Anna Król – Wicedyrektor Centrum Oświatowego

- Pani Małgorzata Witek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich.

W inauguracji uczestniczyło blisko 60 członków UTW. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem 2 zwrotek studenckiej pieśni hymnicznej pt: „Gaudeamus igitur".   Następnie Prezes UTW powitał przybyłych członków Stowarzyszenia, a następnie w ich imieniu i swoim własnym powitał dostojnych gości.

Mottem przewodnim uroczystości była myśl Benjamina Franklina, jednego z sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości i ojców założycieli Stanów Zjednoczonych: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”.  Do tej myśli nawiązywali w swych wystąpieniach zarówno Burmistrz Pan Stanisław Rybak omawiając olbrzymie osiągnięcia społeczeństwa Gminy na niwie budowy społeczeństwa obywatelskiego, jak i Prezes UTW zachęcając członków do zwiększania swej aktywności, zachęcania swych sąsiadów i znajomych „ w trzecim wieku” do wstępowania w szeregi UTW.  Radny powiatowy zwracając się do zebranych przytoczył cytat z homilii świętego Jana Pawła II mówiący o znaczeniu nauki i ciągłego uczenia się w życiu człowieka.

Wykład inauguracyjny wygłosił znany krakowski historyk sztuki, emerytowany kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, autor licznych książek pan Witold Turdza.  Temat wykładu to: „Ocalić od zapomnienia – Kraków XIX-to wieczny, Kraków , którego już nie ma”   Wspaniałą ilustracją wykładu były archiwalne zdjęcia i dagerotypy wyświetlane na ekranie,  ukazujące zupełnie nieznane oblicza słynnych miejsc w Krakowie z przeszłości.  Mogliśmy podziwiać wiele nieistniejących już fortów tworzących pierścień obronny wokół Krakowa, byle jaką zabudowę Rynku Głównego wokół Sukiennic, zaniedbane mury Collegium Maius, gmachy nieistniejących koszar austriackich na Wawelu, surowe ściany prezbiterium Bazyliki Mariackiej, którą dopiero Jan Matejko przyozdobił pięknymi polichromiami (notabene za darmo, ponieważ rajcy miejscy nie chcieli wyasygnować na prace Matejki ani grosza) i wiele innych budynków i budowli takich, jakimi były prawie dwa wieki temu.

Należy przyznać, że Pan Turdza jest wspaniałym gawędziarzem, wykład z pewnością się podobał, choć może był trochę przydługi.

 

tekst: Andrzej Gąsior

zdjęcia: Ryszard Stojek

 

Zdjęcia

 

Last Updated on Tuesday, 08 October 2019 14:06