Realizacja projektu Zdalna szkoła+ Drukuj
piątek, 18 grudnia 2020 11:56

 

 

Dzięki przystąpieniu przez gminę Koszyce do projektu "Zdalna szkoła+" do naszych placówek oświatowych trafiło łącznie 25 laptopów wraz z torbami na laptop oraz myszą optyczną. Gmina uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 54 993 zł. Laptopy wraz ze akcesoriami w miesiącu wrześniu zostały przekazane do szkół.

Ostateczna kwota wykorzystanych środków wynosi 53 381,96 zł Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+. Pomoc kierowana jest również do nauczycieli.