Informacja na temat Koronawirusa na terenie Gminy Koszyce - dane na dzień 14.05.2020r. Print
Thursday, 14 May 2020 12:50

Liczba potwierdzonych przypadków: 0

Liczba osób objętych kwarantanną z decyzji:0

Liczba osób objętych kwarantanną graniczną : 8