Dyżur rachmistrzów spisowych Print
Tuesday, 07 September 2021 13:41

Gminne Biuro Spisowe w Koszycach informuje, iż w czwartek 23 września 2021r. w godzinach 8:00-13:00 oraz 14:00-19:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koszyce odbędzie się dyżur rachmistrzów spisowych, którzy pomogą mieszkańcom spełnić obowiązek spisowy.

Przypominamy!

Jedna osoba może spisać wszystkich domowników. Do spisu należy przygotować numery PESEL wszystkich mieszkańców spisywanego lokalu, informacje dotyczące uzyskanego poziomu wykształcenia, a także wykonywanego zawodu oraz rodzaju działalności firmy, powierzchnię użytkową domu i rok jego oddania do użytku. Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.

Spiszmy się dla Polski, bo każdy się liczy!

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (Spis ludności plakat_n.jpg)Spis ludności plakat_n.jpg99 Kb