Dzień Kobiet w Koszycach Print
Monday, 08 March 2010 19:24

8 marca 2010r. w restauracji „Joker” w Koszycach z okazji  Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyło się uroczyste spotkanie kobiet z gminy Koszyce.

Inicjatorem i organizatorem  spotkania był Wójt Gminy Koszyce – Stanisław Rybak.

Na zaproszenie Wójta przybyło ponad 100 kobiet reprezentujących różne środowiska: rady:  gminy i powiatu, sołtysów, związki emerytów – gminny i nauczycielski, rolników, nauczycieli, organizacje kobiece, stowarzyszenia, związki kombatanckie, rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby niepełnosprawne.

Witając Panie, Wójt Gminy w swojej wypowiedzi nawiązał do sytuacji kobiet na wsi, podkreślając rolę kobiety w życiu rodzinnym i społecznym. Zapoznał z działaniami jakie gmina prowadzi aby poprawić warunki życia i pracy. Mówił m.in. o gospodarce wodno ściekowej, o prowadzonej obecnie inwestycji kanalizacyjnej a także o staraniach gminy o kompleksowe rozwiązanie tych spraw. Wiele uwagi poświęcił realizowanym przez gminę i szkoły projektom. Między innymi o dużym projekcie szkolnym pod nazwą „Być jak Kopernik” w którym uczestniczy duża grupa dzieci i młodzieży. Zachęcał też Panie do uczestnictwa w projektach, do których gmina się przygotowuje, a mianowicie:

Projekcie pod nazwą „Bądźmy aktywni w swoim środowisku” obejmującym prowadzenie szkoleń i kursów dla  30 mieszkańców ( rolników i domowników rolnika)  gminy Koszyce, w tym 15 kobiet i 15 mężczyzn, którego celem będzie podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności; rozwijanie własnych zainteresowań oraz integrowanie się mieszkańców wsi. Służyć temu będą kursy: Urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni na terenach wiejskich, Obsługa komputera od podstaw z modułem BHP i Kursu Pierwszej Pomocy, Zdrowo żyć i zdrowo się odżywiać, Kursu opiekunki społecznej, osób starszych i niepełnosprawnych z modułem BHP i Pierwszej Pomocy, Kursu ABC przedsiębiorczości – jak założyć własną firmę.

Projekcie „Kobiety i Rozwój” przeznaczonym dla liderek i animatorek społeczności lokalnych, dającym okazję do:

• spotkania się lokalnie działających kobiet z całej Polski,
• wymiany doświadczeń związanych z rozwiązywaniem lokalnych problemów,
• rozwijania siebie, zdobywania nowych umiejętności i wiedzy na rzecz rozwoju swoich społeczności,
• zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie lokalnej współpracy, planowania i pisania projektów społecznych i korzystania ze środków unijnych.

Swoje wystąpienie Wójt zakończył serdecznymi życzeniami dla Pań i wspólnym toastem. Podczas części towarzyskiej uczestniczki przy poczęstunku, wysłuchały koncertu zespołu wokalno – muzycznego pod kierunkiem Pana Janusza Lutego.

Zdjęcia