Zebrania strażackie Print
Thursday, 18 March 2010 14:15

13 marca 2010r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Koszyce, które kończyło kampanię sprawozdawczą w gminnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

 Wcześniej odbyły się zebrania: 12 lutego w Przemykowie, 20 lutego w Książnicach Wielkich, 27 lutego w Rachwałowicach, 6 marca w Łapszowie. W zebraniu wśród zaproszonych gości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Koszyce – Stanisław Rybak, Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Nawrot, komendanci sąsiednich jednostek, radni z Koszyc. Państwową Straż Pożarną w Proszowicach reprezentował kpt. Krzysztof Kowalski.

W pierwszej części zebrania wzięła udział grupa młodzieży z Centrum Oświatowego w Koszycach - uczestników konkursu plastycznego pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”. Prace tych uczniów zostały wyróżnione przez OSP Koszyce i ozdobią pomieszczenia świetlicy w koszyckiej remizie. Młodzież otrzymała pamiątkowe dyplomy i strażackie maskotki ufundowane przez strażaków.

Kolejnym miłym akcentem zebrania było wręczenie odznaczeń: Złote medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Tadeusz Śmiałek, Tomasz Pokigo, Zbigniew Gałka, Piotr Nowak, Artur Zawartka. Srebrne medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa druhowie: Robert Nowak, Mariusz Gola, Marek Turek, Józef Cela, Marek Pokigo, Zygmunt Żabicki. Brązowy medal Jarosław Korczyński.

Ze sprawozdania złożonego przez Zarząd koszyckiej OSP można się było dowiedzieć, że w 2009 roku straż 75 razy wyjeżdżała do różnych zdarzeń: 58 razy do wypadków, kolizji drogowych, 13 razy do pożarów, były też zdarzenia typu likwidacja gniazd szerszeni czy ratowanie płynącego Wisłą na krze psa. Niestety czterokrotnie straż wyjeżdżała do fałszywych alarmów. OSP Koszyce należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W związku z tym jest najlepiej wyposażoną i wyszkoloną jednostką w gminie. Jednostka należy do najlepszych w powiecie proszowickim, co w swoim wystąpieniu podkreślił przedstawiciel PSP w Proszowicach kpt. Kowalski. Za udział w akcjach powodziowych otrzymała podziękowania od Ministra Spraw Wewnętrznych – Grzegorza Schetyny. W inspekcji prowadzonej przez Komendanta Powiatowego PSP otrzymała ocenę 4 w skali od 2 do 5. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy biorąc udział w uroczystościach gminnych i kościelnych. W złożonym sprawozdaniu jak i projekcie planu działania na 2011 r. wiele uwagi poświęcono potrzebom remontowym, wśród których najpilniejszymi są: wymiana okien i remont dachu w budynku remizy. Jest to koszt ponad 100 tys. zł. Straż złożyła wnioski aplikacyjne o środki do MSW w Warszawie a kolejny złoży do Urzędu Marszałkowskiego.

Wójt Gminy Koszyce – Stanisław Rybak w swojej wypowiedzi podziękował strażakom za ich wysiłek wkładany w tak liczne akcje ratownicze, które w większości nie dotyczą obywateli gminy a przejezdnych użytkowników drogi krajowej. Przy okazji zwrócił uwagę, że zarządca drogi robi niewiele aby poprawić bezpieczeństwo ruchu. Stwierdził też, że koszycka straż ze względu na ilość zdarzeń do których wyjeżdża jest inna niż pozostałe jednostki z gminy. Podkreślił też fakt iż strażacy ochotnicy są siłą napędową do działań w swoim środowisku. Odnosząc się do planowanych remontów zadeklarował pomoc i poparcie. Zwrócił też uwagę na dbałość o właściwe wykorzystanie budynku remizy i wnikliwe ważenie celów wyjazdu do zdarzeń.