I Przegląd Małych Form Teatralnych Print
Thursday, 08 April 2010 21:05

W Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach odbył się I Przegląd Małych Form Teatralnych.

Udział wzięło 12 zespołów teatralnych, które organizatorzy podzielili na kategorie: Klasy I – III szkół podstawowych, klasy IV – VI szkól podstawowych, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

W kategorii klas I – III szkół podstawowych I miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich, tytuł spektaklu „W świecie baśni – Królewna Śnieżka”, opiekun zespołu – p. Małgorzata Sieradzy.

II miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Centrum Oświatowym w Koszycach pod kierownictwem p. Alicji Gozdek-Szablińskiej i p. Renaty Kasperek.

W kategorii klas IV – VI szkół podstawowych pierwszego miejsca nie przyznano.

II równorzędne miejsca zajęły: Zespół ze Szkoły Podstawowej w Bejscach, tytuł spektaklu „Jak Adam i Ewa” opiekunowie: p. Renata Stankiewicz i p. Stanisław Nowak. Zespół  ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Centrum Oświatowym w Koszycach za spektakl pt. „Trochę dziwne bajki” pod kierownictwem p. Sławomiry Chmiel, Zespół ze Szkoły Podstawowej w Wielgusie tytuł spektaklu: „Czerwony Kapturek” kierownictwo p. Beata Bojko i p. Agnieszka Maj. Wyróżniony został zespół pod kierownictwem p. Małgorzaty Zydowskiej ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu za spektakl pt. „Kopciuszek”.

W kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne I miejsca zajęły zespoły: Szkolny Klub Europejski Metro przy Centrum Oświatowym w Koszycach za spektakl pt. „A miłość? – czyli podróż Małego Księcia” pod kierownictwem p. Krystyny Majewskiej-Szymańskiej, zespół Gimnazjum w Proszowicach za spektakl pt. „ Niezauważona”, opiekun zespołu p. Beata Bochenek.

II równorzędne miejsca zajęły zespoły: Gimnazjum w Szczurowej za spektakl pt. „Porachunki na szczycie”, opiekun zespołu p. Małgorzta Tracz, Gimnazjum z Nowego Brzeska za spektakl pt. „Zemsta – nowa wersja” opiekun zespołu p. Alicja Sendek, Liceum Ogólnokształcące ze Szczurowej za spektakl pt. „Miłość niejedno ma imię”, opiekun zespołu p. Marzena Kijak.

Występy konkursowe oceniało Jury: p. Emilia Molska, p. Aleksandra Kubiec i p. Teresa Molenda.

Zdjęcia