Komunikat Sztabu Antykryzysowego Gminy Koszyce Drukuj
czwartek, 20 maja 2010 14:20

W związku z powodzią w gminie Koszyce informuje się mieszkańców gminy o sytuacji  i podjętych działaniach:

 

19 maja 2010r.

 • Przerwane wały w miejscowościach Piotrowice i Witów, w Piotrowicach zalane 3 gospodarstwa.
 • Przeciekające wały w miejscowościach: Siedliska, Sokołowice Kępa, Witów, Morsko. Strażacy z PSP, OSP oraz mieszkańcy wsi uszczelniają wały workami z piaskiem.
 • Podtopienia w miejscowościach Przemyków Zabrowarz – ok. 5 gospodarstw,  podtopienia  (woda weszła do domów) w Koszycach ul. Kościuszki, ul. 11 Listopada, ul. Mazowiecka, ul. Moniuszki, ul. Wesoła, ul. Czysta.
 • Nieprzejezdne drogi Nr 79 i Nr 768.
 • Brak dojazdu do miejscowości Morsko i Witów.
 • Nieczynny wodociąg i kanalizacja, zalana oczyszczalnia ścieków.
 • Zawieszone zajęcia w Centrum Oświatowym w Koszycach w dniach 19 – 20 maja z możliwością przedłużenia w razie potrzeby.
 • W rejonach zagrożonych przerwaniem wałów zalecono ewakuację.
 • Przygotowano miejsca pobytu dla ewakuowanych ludzi w Centrum Oświatowym w Koszycach.
 • Zorganizowano od dnia 19 maja dowóz wody pitnej dla ludności.
 • Szacuje się, że powierzchnia zalanych łąk i pól wynosi ok. 900 ha.

 

W nocy z dnia 18 na 19 maja przeszła kulminacyjna fala na Wiśle. Podtopione zostały kolejne tereny oraz posesje.

20 maja 2010r.

 • Dowożona jest woda pitna, a wozy strażackie OSP dowożą mieszkańcom wodę do celów gospodarczych.
 • W dniu 20 maja pracownicy Urzędu Gminy w Koszycach docierają wspólnie z sołtysami  do miejscowości dotkniętych skutkami powodzi tj. Piotrowic, Przemykowa, Siedlisk, Malkowic, Sokołowic,  Koszyc, Witowa, Morska, Włostowic w celu w miarę dokładnego ustalenia powstałych szkód.
 • W dniu 19 maja poinformowano Urząd Wojewódzki o trzech grupach gospodarstw dotkniętych skutkami powodzi (40 gospodarstw) z wnioskami o wypłacenie stosownych odszkodowań.
 • Mieszkańcy, jednostki PSP i OSP z gminy, powiatu proszowickiego i innych powiatów dzień i noc pracują przy uszczelnianiu przeciekających wałów a w szczególności w Siedliskach, Sokołowicach, Witowie i Morsku.
 • Generalna Dyrekcja Dróg wspólnie z Policją przystąpiła do usuwania skutków powodzi na drodze Krajowej Nr 79 i wojewódzkiej 768. Przewidywane zakończenie prac dziś wieczorem.Dla wszystkich uczestników akcji powodziowej gmina zabezpiecza gorące posiłki, konserwy i napoje.
 • Do odwołanie prowadzony jest w Urzędzie Gminy całodobowy dyżur.
 • Z dniem 21 maja zajęcia lekcyjne wznawia Centrum Oświatowe w Koszycach.

Woda opada odsłaniając zniszczenia

Zdjęcia z godzin przedpołudniowych 20 maja 2010r. - Koszyce

 

Poprawiony: czwartek, 20 maja 2010 23:54