Obradował Sztab Antykryzysowy Drukuj
poniedziałek, 24 maja 2010 08:46

W poniedziałek 24 maja praca Urzędu Gminy w Koszycach rozpoczęła się od posiedzenia Sztabu Antykryzysowego. Wójt Gminy – Stanisław Rybak określił najważniejsze na obecną chwilę zadania związane z likwidacją skutków powodzi.

 Dotyczą one:

 • Przywrócenie do użytkowania wodociągu.
 • Spowodowania by Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie dokonał niezwłocznego usunięcia wody z miejsc w których przerwane zostały wały (Piotrowice, Witów – Dalanów)
 • Spowodowanie by właściciel wałów dokonał przeglądu wszystkich śluz wałowych a następnie, by przystąpił do przywrócenia ich do właściwego stanu.
 • Wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dokonanie oceny stanu budynków zalanych przez wodę, ich stabilności i możliwości ponownego wprowadzenia się do nich.
 • Niezwłoczne rozpoczęcie szacunku strat w technicznej infrastrukturze gminnej.
 • Rozpoczęcie procedury szacunku strat w uprawach polowych i trwałych użytkach zielonych.
 • Wystąpienie do właścicieli dróg (powiat, województwo) o niezwłoczne udrożnienie wszystkich rowów przydrożnych.
 • Zorganizowanie przez MPO Kraków wywozu wszystkich zniszczonych sprzętów, wyposażenia z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych, w których woda powodziowa dokonała zniszczeń.
 • Przy udziale kompetentnych przedstawicieli straży pożarnych ustalić sposób spuszczenia wody z parku w Koszycach (przepompowanie lub przekopanie rowu)
 • Ustalenie przy udziale Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przyczyny bardzo wysokiego poziomu wód powodziowych w Modrzanach i Książnicach Wielkich, mimo że w Koszycach, Sokołowicach, Witowie woda spłynęła do rzeki.
 • Stałe utrzymywanie kontaktu z OSP i PSP w celu koordynacji wypompowania wody z piwnic, suteren, budynków gospodarczych itp.
Poprawiony: poniedziałek, 24 maja 2010 08:53