Seminarium Wiedzy Ekologicznej Drukuj
czwartek, 01 lipca 2010 11:03

24 czerwca 2010 r. o godz.  10.00  w Muzeum Ziemi Koszyckiej odbyło się Seminarium Wiedzy Ekologicznej skierowane do mieszkańców gminy Koszyce.

Spotkanie to zorganizowane było w ramach promocji projektu nr PL0308 pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Koszyce”. Spotkanie rozpoczął gospodarz gminy wójt – Stanisław Rybak.  Przedstawił uczestnikom seminarium założenia w/w projektu, po krótce genezę jego powstania oraz aktualne etapy realizacji inwestycji w poszczególnych miejscowościach gminy. W spotkaniu udział wzięli rolnicy, radni gminy Koszyce z przewodniczącym Rady na czele, sołtysi oraz osoby bezpośrednio związane z projektem w osobach: inżyniera kontraktu –Pana Grzegorza Moćko oraz koordynatora projektu – Pani Anny Świątek. Dalsza i najobszerniejsza część seminarium poświecona była tematyce stricte ekologicznej. Szczegółowo omawiane były zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej z najnowszymi odniesieniami do nowych rozporządzeń i ustaw w tej tematyce. Przybliżona została zgromadzonym specyfika takich zagadnień jak korzystanie z wód a pozwolenia wodno-prawne, rodzaje i przeznaczenie urządzeń wodnych oraz wymogi zgodne z rozporządzeniem  jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.  Prelegentem z tego zakresu był Pan Zbigniew Kowalski –Firma „KMR”-Nadzór Inwestorski Inżynierii Wodnej, Wentylacyjnej, Cieplnej i Gazowej. Kolejny wykład poprowadzony przez Panią Małgorzatę Donoch – Kierownika Biura Zarządu Strategii Rozwoju z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Buska Zdroju dotyczył zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. Omówione zostały ogólne zagadnienia edukacji społecznej w tym zakresie (gmina Koszyce w porównaniu z innymi np. z powiatu buskiego wypadła bardzo dobrze!). Uwzględniono bieżące ustawodawstwo w tym zakresie i skupiono się na ważnej problematyce organizacji systemu odzysku odpadów czyli segregacji. Duże zainteresowanie wzbudził temat przyszłościowy zakładający całkowitą eliminację składowisk w Polsce po roku 2013. Po przerwie kawowej głos zabrali przedstawiciele instytucji związanych bezpośrednio z rolnictwem. Jako pierwsza wystąpiła Pani Anna Kubik- Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Proszowicach. Przekazała bieżące informacje przydatne rolnikom dotyczące dopłat bezpośrednich szczególnie ważne po ostatnich powodziach. W dalszej części omówiono pakiety i ich ekologiczne aspekty  programów rolno-środowiskowych oraz Działanie 312 ” Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przez pracowników  ARiMR- Pana Dominika Nowakowskiego i Dariusza Podsiadło. Nie mogło zabraknąć na spotkaniu równie ważnej dla rolników instytucji jaką jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Instytucje reprezentowała Pani Marta Zastawnik – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców w Proszowicach wraz z pracownikiem – Anną Obora. Również nawiązano do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i omówione zostały zasady składania wniosków w ramach działania 311 ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Przekazane zostały bieżące informacje MODR. Ostatnie wystąpienie lekarza weterynarii Pana Pawła Pęczalskiego  z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Proszowicach dotyczyło min. problemu padłych sztuk w gospodarstwie i ich ekologicznego aspektu. Korzystając z możliwości przekazał również bieżące informacje i ogłoszenia Inspektoratu Weterynarii. Smakowicie pachnący obiad przygotowany przez restaurację „Joker” z Koszyc zakończył część wykładowa seminarium. Pozostałe kwestie zainteresowanych osób rozstrzygane były indywidualnie.

Zdjęcia

Poprawiony: sobota, 03 lipca 2010 12:35