Niecodzienna sesja Rady Gminy Drukuj
wtorek, 20 lipca 2010 13:16

Niecodzienny i uroczysty przebieg miała Sesja Rady Gminy Koszyce, która odbyła się 16 lipca 2010r. w Muzeum Ziemi Koszyckiej. Jednym z punktów porządku było podsumowanie powodzi jaka nawiedziła gminę Koszyce w maju i czerwcu br. a także podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom za akcję powodziową a później usuwanie jej skutków.

Stanisław Rybak Wójt Gminy Koszyce w swoim wystąpieniu szeroko omówił jej przebieg podsumował straty jakie poniosła gmina i jej mieszkańcy. Zwrócił uwagę na kilka bardzo istotnych spraw. Między innymi na niespotykany od ponad 160 lat rozmiar powodzi, i gwałtowny przybór wody, który zaskoczył wielu ludzi. Przerwane były wały w Witowie-Dalanowie oraz Piotrowicach, nieprzejezdne drogi: krajowa nr 79, która po ostatniej modernizacji  była znacznie podniesiona aby uniknąć zalewania oraz drogi 768 w stronę Sokołowic. Mocno zagrożone były wały w miejscowościach Witów, Siedliska, Sokołowice. Tylko dzięki ofiarnej pracy strażaków i mieszkańców wsi nie zostały przerwane.

Straty w infrastrukturze gminy to przede wszystkim  zalana oczyszczalnia ścieków, wodociągi, obiekty sportowe: sala gimnastyczna, boisko sportowe wraz z zapleczem, uszkodzone drogi i urządzenia wodnokanalizacyjne. Zniszczeniu uległo ponad 1200 hektarów upraw, zalanych zostało kilkaset gospodarstw. Straty powodziowe w gminnej infrastrukturze oszacowane zostały na 4.240.230 zł. Trwa szacowanie strat rolniczych i weryfikacja strat podanych przez właścicieli zalanych posesji.

Po przedstawieniu obszernej i wyczerpującej informacji  na temat sytuacji powodziowej, strat i pomocy udzielanej przez agendy rządowe Wójt przedstawił wnioski jakie należy wyciągnąć  z ostatniej powodzi. A mianowicie: Polska jako kraj nie wykonała dyrektywy unijnej, brak systemu powodziowego, brak pieniędzy na ten system, na przy opracowywaniu systemów, trzeba mieć na względzie całą zlewnię rzek a nie poszczególne jej odcinki, należy dopracować system zarządzania powodziowego, uściślić kompetencje poszczególnych instytucji, wprowadzić odpowiedni monitoring. Dbać o urządzenia wodno – melioracyjne, jak rowy, przepusty, śluzy. Dbać o stan wałów p. powodziowych które są porośnięte chaszczami, a w których gnieżdżą się różne zwierzęta.

Podkreślił że gmina wielokrotnie zwraca  się do Marszałka, Wojewody, Zarządu Gospodarki Wodnej z konkretnymi propozycjami i sugestiami poprawy sytuacji...

Na koniec Stanisław Rybak Wójt Gminy Koszyce podziękował wszystkim, którzy brali udział w akcji powodziowej i usuwaniu skutków powodzi. Podkreślił, że najbardziej zaangażowani w akcję byli strażacy z PSP Proszowice,  jednostki OSP z terenu gminy Koszyce oraz gmin sąsiednich. Tylko dzięki ofiarnej i ciężkiej pracy strażaków udało się uniknąć jeszcze większych strat, uratować wiele dobytku, obiektów użyteczności publicznej, oraz zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Osoby i instytucje najbardziej zaangażowane w akcję powodziową otrzymały podziękowania na piśmie a także Medale Pamiątkowe Gminy Koszyce.

Podziękowania na piśmie otrzymali: Caritas Diecezji Kieleckiej, Stowarzyszenie „Szlachetna Paczka”, Pracownicy Urzędu Skarbowego w Proszowicach, Dom Pomocy Łyszkowice, Urząd Miasta Myślenice, Stadnina Koni Huculskich Regietów, Giełda Rolna Proszowice, Firma Czopek z Zabierzowa, Stefan Przytuła firma Joker, PSP Proszowice, OSP Koszyce, OSP Łapszów, OSP Książnice Wielkie, OSP Przemyków, OSP Rachwałowice, OSP Nowe Brzesko, OSP Pałecznica, OSP Kościelec, OSP Koniusza, OSP Łętkowice, OSP Dalewice, OSP Karwin, OSP Śmiłowice, OSP Posądza, OSP Bobin.

Medale otrzymali: Zbigniew Kacała Komendant Powiatowy PSP Proszowice, Wiesław Rudek – Wójt Gminy Koniusza, Andrzej Nogieć – Przewodniczący Rady Gminy Koniusza, Stefan Czarnecki OSP Przemyków, Ryszard Galus OSP Łapszów, Krzysztof Kabziński OSP Koszyce, Szymon Król OSP Książnice Wielkie, Andrzej Kowalski OSP Rachwałowice, Aleksander Jarosz, Ryszard Sieradzy OSP Przemyków, Marian Wojciarczyk, Krystyna Kalina, Robert Krzemiński, Wiesława Niedziela, Zofia Drobniak.

Specjalnie dla nich odbył się koncert Duetu z Filharmonii Świętokrzyskie. Artystki -  Edyta Piwowarczyk – pianistka i Iwona Kałużyńska – flet wykonały koncert p.t. „Z fletem przez wieki”.

Zdjęcia

Poprawiony: wtorek, 20 lipca 2010 19:52