Nowy wóz bojowy dla książnickiej OSP Drukuj
wtorek, 20 lipca 2010 21:24

W niedzielne popołudnie 18 lipca książnicka OSP oficjalnie otrzymała nowy wóz strażacki. O godz.14.30 książniccy strażacy oraz zaproszone poczty sztandarowe wielu jednostek OSP zgromadzili się na parkingu przy kościele aby przemaszerować do kościoła na mszę świętą z udziałem zaproszonych gości , mieszkańców Książnic Wielkich i sąsiednich miejscowości.

 Mszę za strażaków odprawili księża wywodzący się z Książnic – ks. Dziekan Janusz Mularz, Ks. Tomasz Rusiecki, ks. Proboszcz Wiesław Baran pod przewodnictwem Ks. Biskupa dr Kazimierza Gurdy. Ksiądz Biskup wygłosił wspaniałą homilię nawiązując do historii książnickiej straży i wielopokoleniowej tradycji służby dla wiejskiego społeczeństwa. Podkreśli też zaangażowanie strażaków w niedawną akcję przeciwpowodziową. Na koniec życzył strażakom aby wóz który otrzymują dobrze im służył ale aby jak najmniej mieli okazję wyjeżdżać do pożarów czy innych zdarzeń losowych.

Po mszy świętej wszyscy przeszli przed budynek remizy OSP gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Honorowi goście – księża na czele z JE Ks. Biskupem, władze gminy Koszyce z Wójtem Gminy Stanisławem Rybakiem, Przewodniczącym Rady Gminy Koszyce   - Tadeuszem Nawrotem, Radni Powiatowi zajęli miejsca na trybunie. Nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi na maszt. Komendant placu druh Ryszard Galus złożył meldunek Prezesowi  Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Proszowicach Arkadiuszowi Fularskiemu. Następnie Prezes Fularski  udekorował sztandar Jednostki OSP Książnice Wielkie Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne przekazanie kluczyków od wozu jego kierowcy druhowi Krzysztofowi Pytlowi. Przekazania dokonał Wójt Gminy Koszyce Stanisław Rybak, ponieważ gmina przy wsparciu strażaków była fundatorem wozu. Wójt przemawiając podziękował strażakom za ofiarną służbę, szczególnie podczas ostatniej powodzi. Życzył także aby otrzymany wóz służył raczej do ćwiczeń, wyjazdów na zawody strażackie, celów kulturalnych i aby jak najmniej było wyjazdów do pożarów, powodzi czy innych nieszczęśliwych zdarzeń.

Uroczystego poświęcenia wozu dokonał J.E. Ks. Biskup Kazimierz Gurda. Następnie były odznaczenia dla strażaków. Prezes OSP Książnice Wielkie Szymon Król przedstawił historię książnickiej Straży, podziękował Wójtowi Gminy za otrzymany wóz, wręczając okolicznościowy dyplom. Podziękował też i wręczył dyplom Kobietom Kreatywnym. Pani prezes Stowarzyszenia Teresa Grzęda, również podziękowała strażakom za dobrą współpracę i też na ręce Prezesa wręczyła pamiątkowy dyplom.

Na zakończenie uroczystości wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich. Przebrane za strażaków swoimi zabawnymi skeczami i piosenkami bardzo rozbawiły widownię.

Po części artystycznej do akcji przystąpiły Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych Gminy Koszyce, które zaprosiły gości na przygotowany przez siebie poczęstunek.

Zdjęcia

Poprawiony: wtorek, 20 lipca 2010 22:11