Będziemy gościć młodzież z Francji Drukuj
czwartek, 29 lipca 2010 13:49

PROJEKT „ODKRYJMY TO RAZEM”

Podczas wizyty delegacji francuskiej w Polsce 31 maja 2008 roku  zostało podpisane Porozumienie o Partnerstwie między gminami Crisolles i Koszyce przez Wójta Gminy Koszyce Stanisława Rybaka i Mera Gminy Crisolles Gerarda Lecomte, które było rezultatem wcześniejszych kontaktów. Jednym z owoców nawiązanej współpracy było podjęcie kroków w celu wymiany młodzieży z gmin partnerskich. W związku z tym młodzież z Centrum Oświatowego w Koszycach stowarzyszona w Szkolnym Klubie Europejskim „METRO” wraz z opiekunami i  młodzieżą z Association Souffler n’est pas jouer z Crisolles we Francji stworzyli projekt „ODKRYJMY TO RAZEM”. Dzięki dofinansowaniu, które projekt uzyskał z unijnego programu „Młodzież   w działaniu”, w sierpniu bieżącego roku dojdzie do spotkania młodych Polaków i Francuzów z zaprzyjaźnionych gmin. W tym roku spotkamy się w Polsce zaś w przyszłym roku planujemy spotkać się we Francji.

Celem projektu jest pokazanie młodym ludziom, że stanowią część tej samej wspólnoty europejskiej, a ich przyszłość jest ściśle związana z ich zaangażowaniem jako obywateli Europy.

Głównym założeniem projektu jest przygotowanie młodzieży, w warunkach nieformalnych, do obywatelstwa europejskiego. Przełamując bariery językowe, nastąpi zbliżenie do siebie młodych ludzi należących do różnych krajów i kultur, a tym samym rozwinięcie ich świadomości tożsamości europejskiej. Tworzenie wspólnego projektu kulturalnego sięgającego po język sztuki (taniec, sztuki plastyczne, tworzenie filmu z wymiany, fotografika, zwiedzanie zabytków w Krakowie), posłuży jako środek do nawiązania współpracy.

Dzięki wymianie młodzieży zostanie zrealizowany bardzo ważny cel– angażowanie młodzieży z mniejszymi szansami, która ze względu na barierę ekonomiczną ma ograniczone możliwości nawiązywania trwałych kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.

Ważnym celem jest także zaangażowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa na każdym etapie projektu począwszy od pomysłu na wymianę, poprzez przygotowania, realizację (np. wzajemne uczenie się układów tanecznych, udział w warsztatach wzmacniających poczucie obywatelstwa europejskiego, udział w grach i zabawach integracyjnych) oraz przedstawienie rezultatów wspólnych działań (np. zaprezentowanie polskich tańców narodowych i tańca współczesnego – przez wszystkich uczestników projektu).

Pragniemy również przyczynić się do promocji Unii Europejskiej poprzez zwiedzanie najcenniejszych miejsc polskiego dziedzictwa kulturowego w Krakowie, które są jednocześnie „perłami” kultury światowej. Jesteśmy Europejczykami i wiemy, co możemy wnieść do wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego. Poprzez zabawę i dialog poszerzymy wiadomości o wartościach wynikających z uczestnictwa Polski i Francji w Unii Europejskiej, a tym samym zdobędziemy cenne doświadczenia i dodatkową wiedzę. Dzięki tym działaniom będziemy wzajemnie uczyć się tolerancji.

Młodzież biorąca udział w projekcie zostanie zakwaterowana w Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek zapewniającym odpowiednie warunki pobytu i przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie działań. Wspólny pobyt młodych ludzi na pewno przyczyni się do ich integracji i wspólnego odkrywania pobliskich Koszyc. Pobyt młodzieży z Francji przyczyni się do poznania korzeni przodków ich rodzin bądź sąsiadów, którzy wyemigrowali z Koszyc i okolic do Crisolles we Francji. Polska młodzież i społeczność lokalna pomogą młodym Francuzom w zdobywaniu tej wiedzy. Nawiązane podczas wymiany znajomości zaowocują pogłębieniem już istniejących kontaktów oraz nawiązaniem przyjaźni a także przyjazdami młodzieży z Francji i wyjazdami polskiej młodzieży do Francji.

Organizacje partnerskie z obu krajów zakładają utrzymywanie ciągłego kontaktu. Istnieje plan, aby polska młodzież w przyszłym roku dzięki funduszom pozyskanym z programu „Młodzież w działaniu” odwiedziła francuskich przyjaciół, ich rodziny i sąsiadów, z których część ma korzenie w gminie Koszyce.

Wymiana młodzieży zacieśni więzi miedzy młodzieżą z gmin Koszyce i Crisolles. Społeczność lokalna obu gmin będzie miała możliwość poznać specyfikę kultury partnerskiego kraju poprzez prezentacje efektów działań wymiany (występ artystyczny – pokaz tańców, kulinaria, wystawy zdjęć z wymiany, wiadomości na stronach internetowych szkoły i gminy, film z wymiany, plakaty, artykuły w prasie). Uczestnicy projektu podzielą się zdobytą wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami z rówieśnikami i społecznością lokalną w swoich krajach. Polacy nauczą swoich kolegów tańca nowoczesnego, a Francuzi nauczą swoich rówieśników tańczyć krakowiaka i poloneza. W obu krajach zaprezentowany zostanie film nakręcony podczas wymiany.

O  PROGRAMIE  „MŁODZIEŻ  W  DZIAŁANIU”

Spotkanie młodzieży polskiej i francuskiej z gmin partnerskich w ramach projektu „ODKRYJMY TO RAZEM” jest możliwe dzięki dofinansowaniu  z unijnego programu „Młodzież w działaniu”. „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi oraz do osób pracujących z młodzieżą, dla których edukacja pozaformalna to wspaniała szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Program umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

Nadrzędnym celem programu „Młodzież w działaniu” jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej.

Działania projektu „ODKRYJMY TO RAZEM” są dofinansowane przez program „Młodzież w działaniu” w ramach Akcji 1.1 Wymiana Młodzieży, która wspiera  spotkania młodzieży w wieku 13-25 lat z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć.