Relacja ze sprzatania przestrzeni gminy Koszyce 2019 Drukuj
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 14:02

Akcja odbyła się w dniach 29 – 30 marca 2019r. i była to już siódma edycja tego przedsięwzięcia. Efekty z roku na rok są większe.

Coraz więcej osób uczestniczy w sprzątaniu. W tym roku we wspólne sprzątanie włączyły się wszystkie sołectwa poprzez udział w zorganizowanych grupach z poszczególnych wsi bądź też poprzez udział przedstawicieli organizacji pozarządowych, które to w większej części uczestniczyły w akcji. Dużą grupę stanowiła młodzież szkolna, która zainaugurowała całą akcję już w piątek – 29 marca.

Przypomnijmy, kto sprzątał naszą gminę:

Uczniowie Centrum Oświatowego w Koszycach – ul. Marii Skłodowskie-Curie, ul. E. Łokietkówny, ul .Rynek, ul. Wspólna, ul. Krótka (wzdłuż Goczałki), wąwóz (od Koszyc do Łapszowa).

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich – teren wokół szkoły, drogi wokół szkoły, droga Parcela Górna Książnic i teren wokół kościoła, droga gminna przez łąki do drogi powiatowej Koszyce-Proszowice, droga gminna przez łąki do drogi krajowej, droga Parcela Dolna Książnic i teren koło remizy, droga przez Parcela Dolna Książnic od remizy do Zagaja.

Sołectwo Biskupice, Stowarzyszenie – pas drogowy przy drodze powiatowej Koszyce –Proszowice przez całą wieś, oraz wokół dróg gminnych w miejscowości Biskupice.

Sołectwo Filipowice – koło budynku Świetlicy Wiejskiej, sprzątanie całej wsi od początku do lasu.

Sołectwo Jaksice, Stowarzyszenie – droga powiatowa od stacji CPN w kierunku Zagaja i droga na Miodową.

Sołectwo Książnice Małe, Stowarzyszenie – pobocza i rowy od Biskupic do Włostowic, od Książnic Małych do Łapszowa, od Książnic Małych do I mostu na Książnice Wielkie.

Sołectwo Łapszów, OSP, Stowarzyszenie KGW – teren miejscowości, pobocza przy drogach przez wieś, wąwóz w kierunku Włostowic, oraz droga w kierunku Jankowic.

Sołectwo Przemyków, OSP, Stowarzyszenie – Skała, Kolonia, Zabroważ, Szlak tatarski, poprzeczka do drogi E 79, teren wokół wsi, wokół Remizy i Domu Kultury.

Sołectwo Piotrowice, Stowarzyszenie – drogi gminne i powiatowe na terenie sołectwa, oraz teren wokół świetlicy.

Sołectwo Witów, Stowarzyszenie – droga na wzgórze „Tekla”, droga w stronę Dalanowa, oraz drogi koło wału wiślanego.

Sołectwo Jankowice, Stowarzyszenie – sprzątanie całej wsi Jankowice począwszy od drogi wojewódzkiej Kazimierza Wielka – Koszyce do drogi w kierunku Kaczkowic i w stronę Łapszowa.

Sołectwo Morsko, Stowarzyszenie – cała miejscowość Morsko.

Sołectwo Koszyce – teren tzw. starej drogi, osiek i teren na ul. Wspólnej do ul. Mazowieckiej.

Sołectwo Malkowice – Siedliska, Stowarzyszenie – przy drogach powiatowych i gminnych na terenie sołectwa.

Sołectwo Zagaje – okolice wsi Zagaje.

Sołectwo Modrzany, Stowarzyszenie – teren wokół świetlicy wiejskiej, droga powiatowa w miejscowości Modrzany, oraz drogi gminne: droga do łąk, droga wąwóz, droga w kierunku Majkowic.

Sołectwo Sokołowice, Stowarzyszenie – cała miejscowość Sokołowice.

Sołectwo Włostowice, Stowarzyszenie – pobocza przy drodze powiatowej od Koszyce do końca wsi, droga koło pałacu, droga Żabiniec, droga do Łapszowa, oraz skarpa i droga do bloku.

Sołectwo Książnice Wielkie, OSP, Stowarzyszenie – drogi od mostu w Biskupicach do krzyżówki Książnice – Modrzany – Zagaje – Biskupice, od krzyżówki do remizy OSP, od Zagaja do remizy.

Pracownicy Urzędu – plac targowy, brzeg rzeki Szreniawa przyległy do placu targowego.

OSP Koszyce – teren wokół Remizy, rzeka Szreniawa do mostu, rów starej remizy, osiek.

Sołectwo Rachwałowice, OSP, Stowarzyszenie – droga Rachwałowice – Kasiń , droga w stronę Kijan (Zaolzie), droga w stronę wsi Przemyków, droga w stronę Filipowic, otoczenie wokół Remizy.

Koło Łowieckie „Szarak” – lewa strona lasu, droga w kierunku wsi Filipowice.

Koło Łowieckie „Lis” – rzeka Szreniawa od młyna Książnice Małe do młyna Morsko, teren wokół rzeki Szreniawy, oraz tzw.” Kalwaria” koszycka.

Koło Wędkarskie Koszyce – ścieżka rekreacyjna w Morsku, brzeg rzeki Wisły na przestrzeni Witów – Dalanów – Morsko.

Klub Sportowy Szreniawa – okolice stadionu sportowego, brzeg koryta rzeki Szreniawa w kierunku mostu na drodze E 79, oraz prawa i lewa strona drogi E 79 od stadionu w kierunku miejscowości Morsko.

Polski Związek Hodowców Gołębia Pocztowego – rzeka Goczałka, teren wokół parku, wąwóz do Łapszowa, droga do Morska.

Stowarzyszenie Koszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku – park w Koszycach i jego otoczenie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – teren oczyszczalni ścieków Włostowice, oraz teren placu targowego.

Stowarzyszenie Przemyków 2013 – od remizy OSP w stronę Piotrowic, okolice Domu Kultury.

Sołectwo Dolany, Stowarzyszenie – teren sołectwa Dolany.

Zdjęcia