Sołtysi Gminy Koszyce Print
Friday, 05 April 2019 09:58

Zakończyły się wybory sprawozdawczo-wyborcze w sołectwach Gminy Koszyce. W wyborach wzięło udział 623 mieszkańców.

Najliczniej przybyli mieszkańcy miasta Koszyce w ilości 78 osób oraz sołectw Książnice Wielkie – 72 osoby, Malkowice – Siedliska – 65 osób, Włostowice – 62 osoby. Najniższa frekwencja została odnotowana w Sołectwie Dolany oraz Modrzany – po 6 osób.

Na kadencję 2019-2024 zostało wybranych 18 sołtysów oraz 1 Przewodniczący Rady Miasta Koszyce. Reprezentacje sołectw nowej kadencji tworzy grupa 10 Panów oraz 9 Pań. Zmiany osobowe w stosunku do ubiegłej kadencji zaszły w przypadku 5 sołectw, z czego 4 osoby funkcje sołtysa pełnią po raz pierwszy, pozostała 14 sołtysów kontynuuje swoją pracę.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy na rzecz swoich małych ojczyzn.

Sołtysi kadencji 2019-2024 to:

Pan Kazimierz Dziedzic- sołectwo Biskupice,

Pan Tadeusz Polak - sołectwo Dolany,

Pan Andrzej Noga – sołectwo Filipowice,

Pani Magdalena Ptasznik - sołectwo Jaksice,

Pani Wiesława Przybylska – sołectwo Jankowice,

Pani Katarzyna Staszkiewicz – Miasto Koszyce,

Pan Marian Stokłosa - sołectwo Książnice Wielkie,

Pan Dariusz Wójcikowski - sołectwo Książnice Małe,

Pani Magdalena Kabat - sołectwo Łapszów,

Pani Agnieszka Tetela - sołectwo Malkowice-Siedliska,

Pan Ryszard Grzywna –sołectwo Modrzany

Pani Ilona Jarosz - sołectwo Morsko

Pan Roman Jagielnik - sołectwo Piotrowice

Pan Ryszard Sieradzy - sołectwo Przemyków

Pan Marek Wojtasik - sołectwo Rachwałowice

Pani Renata Kawecka- sołectwo Sokołowice

Pani Kalina Krystyna – sołectwo Witów

Pani Danuta Bienias – sołectwo Włostowice

Pan Jan Marzec - sołectwo Zagaje Książnickie

Zdjęcia

 

Last Updated on Thursday, 11 April 2019 12:32