Impreza podsumowująca projekt „ODKRYJMY TO RAZEM” Print
Sunday, 22 August 2010 20:16

17 sierpnia w Centrum Oświatowym w Koszycach młodzież biorąca udział w projekcie polsko – francuskim pn. „ODKRYJMY TO RAZEM”, spotkała się aby podsumować projekt i zaprezentować to co wspólnie udało się osiągnąć. W spotkaniu wzięły udział władze gminy z Wójtem Stanisławem Rybakiem, radni, księża, nauczyciele, rodzice uczniów biorących udział w projekcie.

Dyrektor Centrum Oświatowego Pani Teresa Domogała szczegółowo omówiła zrealizowany w ramach projektu program, podziękowała Wójtowi Gminy – Stanisławowi Rybakowi za umożliwienie przeprowadzenie projektu, opiekunom Paniom: Annie Król, Katarzynie Malec i Bożenie Iwańskiej, które kierowały projektem, opiekunom z Francji oraz młodzieży uczestniczącej w projekcie.

Młodzież zaprezentowała przygotowany w ramach projektu program artystyczny, na który złożyły się wspólnie wykonane tańce: polonez, krakowiak, taniec nowoczesny, układy choreograficzne z elementami żonglerki a także piosenki w języku polskim i francuskim. Spotkaniu towarzyszyły wystawy: prac plastycznych wykonanych przez młodzież oraz zdjęcia obrazujące pracę Szkolnego Klubu Europejskiego METRO.

Na koniec goście z Francji otrzymali pamiątkowe gadżety oraz wydawnictwa albumowe promujące Małopolskę.

Zdjęcia