Jak spędziliśmy czas... o wymianie młodzieży z Polski i Francji w ramach realizacji projektu „ODKRYJMY TO RAZEM” Drukuj
piątek, 27 sierpnia 2010 11:55

Młodzi ludzie ze Szkolnego Klubu Europejskiego METRO działającego przy Centrum Oświatowym w Koszycach oraz ich rówieśnicy z Association  Souffler n’est pas jouer z Crisolles we Francji byli uczestnikami wspólnego projektu wymiany młodzieży „ODKRYJMY TO RAZEM”. Projekt uzyskał dofinansowanie z unijnego programu „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”. Realizowanie projektu, w wyniku którego uczniowie z Centrum Oświatowego mogli się spotkać z kolegami z Francji, było następstwem współpracy między gminami Koszyce i Crisolles.

Młodzież z Association  Souffler n’est pas jouer z Crisolles przyleciała do Polski 8 sierpnia. 9 sierpnia w Muzeum Ziemi Koszyckiej odbyło się oficjalne powitanie i spotkanie z władzami samorządowymi gminy Koszyce, rodzicami oraz społecznością lokalną.  Uczniowie z Koszyc opowiedzieli o działalności Szkolnego Klubu Europejskiego METRO, zaprezentowali film, który tę działalnośc jeszcze bardziej przybliży i zaprosili do obejrzenia wystawy zdjęc.  Francuzi opowiedzieli o Association  Souffler n’est pas jouer i również zaprezentowali swój film. W tym dniu uczestnicy projektu razem zwiedzili Muzeum Ziemi Koszyckiej, Centrum Oświatowe, Urząd Gminy, Rynek oraz kościoły parafialne w Koszycach i Książnicach Wielkich.

Polsko – francuska grupa  przebywała w dniach od 8 do 18 sierpnia w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku koło Bochni. Ośrodek ten zapewnia wspaniałe warunki pobytu i przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie działań. Wszyscy wspólnie brali  udział w warsztatach tanecznych. Polacy bardzo chcieli, aby koleżanki i koledzy z Crisolles poznali polski taniec narodowy oraz taniec związany z naszym regionem, dlatego też uczyli ich poloneza i krakowiaka. Na pewno było to dla rówieśników z Crisolles nowe doświadczenie i sprawiło im ono dużą przyjemność. Kolejny warsztat taneczny to taniec nowoczesny, który cała grupa bardzo polubiła. Były także zajęcia teatralne, dzięki czemu szczególnie młodzi koszyczanie odkryli tajniki pantomimy, co stanowiło dla nich bardzo ciekawe doświadczenie.  Z ogromną chęcią wszyscy uczestniczyli także w warsztatach żonglerki. Nikt wcześniej nie miał doświadczeń z tą dziedziną i zajęcia zrobiły na uczestnikach projektu ogromne wrażenie. Odbyły się też warsztaty na temat Unii Europejskiej i pozyskiwania środków z Unii Europejskiej przez gminy Koszyce oraz Crisolles. Na jednym z takich spotkań gościem był wójt gminy Koszyce – pan Stanisław Rybak.

Podczas wymiany młodzi ludzie zwiedzili miejsca prezentujące  bogactwo polskiego dziedzictwa kulturowego. Byli w Krakowie, gdzie mieli możliwość obejrzenia ekspozycji w Muzeum Etnograficznym . Szczególną uwagę zwrócili na stroje ludowe związane z naszym regionem. Zwiedzili także Wawel. Na szlaku wycieczki znalazł się również Rynek z Sukiennicami. To właśnie na Rynku w polsko – francuskich parach uczestniczyli w grach terenowych, dzięki którym bez pomocy przewodnika sami zdobywali wiedzę o mieście oraz układali z puzli zabytki Krakowa.

Byli także na wycieczce w Bochni, gdzie zwiedzili osadę oraczy przybliżającą życie w epoce średniowiecza oraz w Kopalni Soli. Wizyta w kopalni to na pewno niezapomniane przeżycie. Podczas pobytu w Polsce młodzi Francuzi kilkakrotnie odwiedzili Koszyce, oczywiście byli także gośćmi w domach rodzinnych swych rówieśników, z którymi pojechali na uroczystości odpustowe do Książnic Wielkich. Tradycyjny „odpust” jest dla społeczności lokalnej ważnym wydarzeniem (wizyty rodzin, znajomych, zakupy drobnych upominków w tradycyjnych „kramach odpustowych”, koncert lokalnej orkiestry dętej itp.). Uczestnicy projektu mogli dostrzec różnorodność kulturową m. in. dotyczącą prowadzenia gospodarstwa rolnego, gospodarstwa domowego, inną kulturę kulinarną czy też inne zwyczaje spędzania wolnego czasu przez Polaków.

Do Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku przyjechali rodzice członków Klubu Europejskiego. Wszyscy razem miło spędzili czas podczas wieczoru międzykulturowego, kiedy wspólnie uczyli się francuskich i polskich piosenek.

To, co uczestnicy projektu razem zobaczyli i odkryli podczas wspólnego pobytu, namalowali w parach polsko - francuskich podczas warsztatów plastycznych. Te prace plastyczne zostały zaprezentowane na wystawie „Odkryliśmy to razem”, którą można było oglądać podczas spotkania w dniu 17 sierpnia w Centrum Oświatowym w Koszycach. „Odkryliśmy to razem” to także tytuł widowiska, w którym młodzi ludzie zaprezentowali to, czego się wspólnie nauczyli, czyli taniec nowoczesny, żonglerka, polonez, krakowiak, piosenki francuskie i polskie. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, władze samorządowe oraz społecznośc lokalna.

Wszyscy - i Francuzi, i Polacy bardzo się cieszyli, że mogło dojść do spotkania tak długo oczekiwanego przez młodzież oraz społeczność lokalną gmin Cisolles i Koszyce.  Uczestnicy projektu zaprzyjaźnili się, zdobyli cenne doświadczenia, dodatkową wiedzę i umiejętności, ale także bardzo miło spędzili czas. Dzięki realizacji projektu młodzież z Francji może poznać Koszyce i okoliczne miejscowości,  z których wywodzą się jej rodziny bądź sąsiedzi. Wymiana młodzieży z Crisolles oraz z Koszyc i okolic na pewno zacieśni więzi nie tylko między młodymi ludźmi, ale także między społecznością lokalną partnerskich gmin. Miejmy nadzieję, że już być może w przyszłym roku do podobnego spotkania dojdzie we Francji.

Zdjęcia