Zapisy dzieci do Klubu Dziecięcego w Przemykowie Print
Friday, 21 June 2019 09:16

Z dniem 1 października 2019 roku gmina planuje utworzenie Klubu Dziecięcego w Przemykowie. W klubie dziecięcym mogą przebywać dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Wyjątkowo, możliwe jest korzystanie z klubu dziecięcego przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.

Opłaty ponoszone przez rodziców w klubie to: opłata stała za pobyt dziecka w wysokości 350 złotych oraz opłata za wyżywienie w wysokości 10 zł maksymalnie za jeden dzień. Czas pracy klubu dziecięcego to 8 godzin z możliwością przedłużenia do 10 godzin. Warunkiem utworzenia klubu dziecięcego jest zgłoszenie odpowiedniej liczby dzieci. Rodzice, którzy są zainteresowani zapisem dziecka do klubu dziecięcego proszeni są o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Koszyce ( tel. 41/3514048 w.21) lub Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszycach ( tel. 41/3514048 w.27). Zapisy dziecka do klubu trwają do 28 czerwca 2019 roku.

 

 

Last Updated on Friday, 28 June 2019 06:55