Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Koszyce Print
Thursday, 27 June 2019 17:38

Gmina Koszyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 120 zł na realizację projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Koszyce”. Projekt ten prowadzony jest w ramach wniosku „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.”

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług. Szkolenia obejmują 27 osób. Z początkiem czerwca rozpoczęły siędwa szkolenia. 9 osób korzysta z modułu tematycznego „Moje finanse i transakcje w sieci”, kolejne 9 osób z modułu „ Rodzic w Internecie”.

Wszystkie szkolenia odbywają się w Szkole Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich. Ostatnie szkolenie również z modułu „Rodzic w Internecie” odbędzie się we wrześniu.

 

Last Updated on Friday, 28 June 2019 06:57