Rusza budowa obwodnicy Sokołowic Print
Friday, 19 July 2019 10:27

W dniu 17 lipca 2019r odbyło się symboliczne wbicie łopaty pod przedsięwzięcie inwestycyjne p.n. „Obwodnica Koszyc” w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 768. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2019-2020.

 

W wydarzeniu wzięli udział między innymi marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, członek zarządu województwa Anna Pieczarka, radny województwa Józef Gawron, burmistrz Koszyc Stanisław Rybak, radny powiatowy Krystian Hytroś, dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich, radni rady miejskiej oraz sołtysi Koszyc i Sokołowic a także przedstawiciele wykonawcy.

O realizację tej inwestycji od wielu lat zabiegał samorząd gminy Koszyce. Na uciążliwość dużego ruchu, szczególnie samochodów ciężarowych narzekali mieszkańcy Sokołowic.

Inwestycja ta była bardzo oczekiwana.

Wartość całej inwestycji to ok.22 mln zł w tym ponad 19 mln zł roboty budowlane . Udział Gminy Koszyce w przedsięwzięciu wynosi łącznie ponad 1,4 mln zł. Obwodnica będzie miała długość 1,45 km i rozpocznie się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 768 z drogą krajową nr 79 w Koszycach.

Zabierając głos burmistrz Koszyc Stanisław Rybak przypomniał, że już w 1919 roku mieszkańcy wydelegowali do Warszawy 2 osoby które miały prosić o budowę mostu na rzece Wiśle, który pozwoliłby się przedostawać na druga stronę Wisły. Te zabiegi przyniosły skutek ale dopiero w 2002r , gdy przeprawa powstała.

Po oddaniu do użytki mostu zaczęły się problemy mieszkańców Sokołowic, ponieważ lokalna droga przez wieś stała się bardzo ruchliwym dojazdem do mostu. Wówczas narodził się pomysł wybudowania obwodnicy, która wraz z mostem stanowi przedłużenie drogi krajowej nr 75 Krynica – Nowy Sącz – Brzesko.

W swoim wystąpieniu burmistrz podniósł konieczność budowy obwodnicy Koszyc w ciągu drogi krajowej nr 79 o którą od wielu lat zabiega tutejszy Samorząd.

Jesteśmy przekonani, że obwodnica drogi wojewódzkiej 768 będzie istotnym argumentem do dalszych starań o wybudowanie obwodnicy drogi krajowej 79, która rozwiąże problemy komunikacyjne Koszyc i okolicznych miejscowości.

Zdjęcia

 

Last Updated on Friday, 19 July 2019 11:17