Koszyckie Spotkania Kultur Print
Wednesday, 15 September 2010 10:58

26 września 2010r. odbędzie się impreza kulturalna pn. „Koszyckie Spotkania Kultur” , która jest jednym z elementów realizowanego przez Muzeum Ziemi Koszyckiej oraz gminę Koszyce projektu p.n. „ Koszyckie spotkania kultur i historia tego regionu”.

Celem projektu jest  zaprezentowanie trzech różnych kultur: żydowskiej, ukraińskiej - starocerkiewnej i polskiej.

Projekt realizowany jest poprzez Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,  które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Imprezy będą się odbywać na Koszyckim Rynku oraz w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach.

Program

Koszyckich Spotkań Kultur

26 września 2010 r. (niedziela)

Koncerty na Koszyckim Rynku

14.00  - Polskie tańce narodowe w wykonaniu młodzieży z Centrum Oświatowego w Koszycach.

14.30  - Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu Chmielnikers  z Chmielnika.

15.30 – Występ zespołu pieśni i tańca „Bursztyn” z Kobrynia na Białorusi

16.30  - Koncert zespołu „Biesiada”  z Krakowa

17.15  - Koncert zespołu folklorystycznego “Zaleszczyki” z Ukrainy

Koszyckie Spotkania Kultur w Muzeum

17.45 - wernisaż wystawy „Ikona Święta Przestrzeń” Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia” z Krakowa.

18.00 - Koncert muzyki starocerkiewnej w wykonaniu chóru z parafii prawosławnej p.w. WNMP w Krakowie.

19.00 -  Piknik promujący realizowany przez gminę projekt p.n. "Rozbudowa Oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Koszyce" -  współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.