Komisje Rady Miejskiej w Koszycach Print
Tuesday, 17 September 2019 08:52

W dniu 24 września 2019 roku o godz. 8:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Koszycach ( sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, natomiast w dniu 25 września 2019r. o godz. 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Porządku i Spraw Socjalnych i Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie i zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał

2. Sprawy różne, wolne wnioski.