Piknik rodzinny w Koszycach Print
Monday, 20 September 2010 14:23

W dniu 18.09.2010 roku w Koszycach odbył się „Piknik rodzinny”  zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w ramach realizowanego przez GOPS w latach 2010 – 2012  projektu systemowego „Praca dla każdego”. Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,  Poddziałanie  7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.   „Piknik rodzinny”  to  jedno  z działań, które odbywają  się w ramach zadania Aktywna integracja.

Rozpoczęcie imprezy nastąpiło  o godz. 11.00 na terenie Centrum Oświatowego w Koszycach pod czujnym okiem kierownik GOPS – pani  Wiesławy Niedziela. Po czym odbyły się rozgrywki  w piłce nożnej pomiędzy uczniami Centrum Oświatowego w Koszycach  i  Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich  o „Puchar Wójta Gminy Koszyce”, które poprowadził  pan Marek Szymański   oraz  turniej tenisa  stołowego w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców , który pilotowała pani Ewa Lotko. Ponadto dzieci i dorośli uczestniczyli  w rodzinnych zawodach sportowych : wyścigach  z jajkiem, wyścigach z szarfą, przeciąganiu liny, wyścigach w workach.  Zachęcając dzieci do wspólnej zabawy w konkurencjach  udział wzięli dorośli  m. in. Dyrektor Centrum Oświatowego – pani Teresa Domagała, Dyrektor SP w Książnicach Wielkich – pan Jan Krępa, Przewodniczący Rady Gminy pan Tadeusz Nawrot , Kierownik GOPS - pani Wiesława Niedziela, przewodnicząca Rady Rodziców- p. Renata Kozioł oraz rodzice dzieci. W przerwie zawodów każdy uczestnik mógł się posilić  pyszną  kanapką , ciastem , herbatą  przygotowaną  przez Panie z Rady Rodziców . Na zakończenie  każde dziecko uczestniczące  w zawodach otrzymało słodycze i nagrodę.

Następnie wszyscy uczestnicy  zawodów sportowych przeszli na Rynek w Koszycach, gdzie odbyło się  uroczyste powitanie zebranych gości przez Wójta Gminy  Koszyce pana Stanisława Rybaka połączone z wręczeniem  „Pucharu Wójta Gminy Koszyce ”  za  I, II i III miejsce w piłce nożnej   i  6  pucharów  w rozgrywkach tenisa stołowego. W piłce nożnej najlepszą drużyną  I miejsce -została drużyna Koszyce I, II miejsce – Koszyce II, III miejsce  zajęły Książnice Wielkie.  Natomiast w rozgrywkach tenisa stołowego w grupie dziewcząt :  I miejsce -  zajęła Sylwia Gurda, II miejsce - Wioleta Mączka, III miejsce - Anna Gzyl, a w kategorii chłopców: I miejsce- Krzysztof Trzaska, II miejsce – Sylwester Trybała, III miejsce – Michał Chadzak.   Pozostali  uczestnicy  zawodów  sportowych otrzymali   z rąk przewodniczącej   Rady Rodziców Centrum Oświatowego w Koszycach – pani Renaty Kozioł pamiątkowe dyplomy . Po zakończeniu części oficjalnej nastąpił  występ dzieci  z  Centrum  Oświatowego  w Koszycach. Następnie zaprezentowały się   dzieci ze Szkoły  Podstawowej  z  Książnic  Wielkich których występ połączony został z  prezentacją  wozu strażackiego OSP Książnice Wielkie. Pozostałymi punktami programu był:  występ  zespołów  „Battory” i „Dreamcatcher”,  pokaz sztuk walki oraz  konkurs   umiejętności  dla odważnych - „ Mam  talent”  w kategoriach  taniec, recytacja,  piosenka. W „ Mam talent” wystąpiły w kategorii  śpiew:  zespół  -  pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach , solo -  Bernadetta  Nowak, duet  - Sylwia Papier i Joanna Pawlik;  w kategorii  recytacja – Ania Strączek  ; w kategorii taniec  –  siedem  dziewczyn  w „ tańcu kowbojskim” .  Każda  z kategorii została  nagrodzona przez jury, uczestnicy otrzymali  upominki w postaci  pluszowych maskotek.

Dodatkowymi  atrakcjami pikniku  było:  zwiedzanie  ekspozycji  w Muzeum Ziemi Koszyckiej,  zdjęcia  dzieci  w wozie strażackim OSP Książnice Wielkie, malowanie twarzy farbami, zamek dmuchany,  zjeżdżalnia dla dzieci, wata cukrowa, popcorn, balony „zwierzaki”,  „żołnierska grochówka”,  kiełbasa z grilla, napoje. Od 18.30 rozpoczęła się  zabawa taneczna dla wszystkich mieszkańców gminy,  którą poprowadził DJ Misieq .  Zapraszamy za rok!

Zdjęcia

Last Updated on Monday, 20 September 2010 19:39