Apel do mieszkańców Miasta i Gminy Koszyce Print
Wednesday, 16 October 2019 10:22

Szanowni Mieszkańcy,

Zwracam się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania porządku i czystości na terenie Naszej Gminy. Kwestia utrzymania czystości, ochrony środowiska wymaga zaangażowania Nas wszystkich. Estetyczne otoczenie wokół posesji poprawia Nasz wizerunek.

Apeluję o poszanowanie wspólnego dobra, które służy nam wszystkim na co dzień po to, aby żyło się lepiej, radośniej i przede wszystkim bezpiecznie, abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem oraz cieszyć się pięknym krajobrazem. Obszar Gminy Koszyce jest piękny i malowniczy sprawmy, aby by także czysty i zadbany.

Dlatego w trosce o Nasze wspólne dobro proszę o:

1. oczyszczanie kół maszyn rolniczych i pojazdów przy wjeździe na utwardzone drogi, aby nie zanieczyszczać dróg ziemią, błotem powodując, że są one śliskie i niebezpieczne;

2. nieniszczenie rowów, skarp i niezaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego ;

3. nieporzucania oraz nie ciągnięcia po drogach przedmiotów i maszyn, które niszczą nawierzchnię drogi;

4. właściwe utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami;

5. dokonanie przycięcia gałęzi i krzewów wystających poza granice nieruchomości prywatnych, aby nie przechodziły na działki sąsiadów powodując spory międzysąsiedzkie, a także proszę zwrócić szczególną uwagę i podciąć gałęzie drzew, które zasłaniają lampy oświetlenia ulicznego , gdyż stwarza to ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla nas wszystkich;

6. wykoszenie oraz odkrzaczenie poboczy przy swoich działkach, aby nie utrudniać dojazdu do posesji, łąk, pól;

7. niewyrzucanie odpadów do lasu, na brzeg rzeki czy przydrożnych rowów;

8. niewypalanie łąk;

9. niespalanie odpadów w piecach, na ogniskach;

 

Szczególnie zwracam się do rolników, których proszę o prawidłową kulturę upraw na polach o dużym nachyleniu stoków ze względu na dużą erozję gleb.  Niszczenie pól uprawnych spowodowane niewłaściwą uprawą powoduje m.in. zmniejszenie żyzności gleb, spływ błota na drogi, chodniki a nawet zabudowane budynkami mieszkalnymi czy zagrodowymi działki niszcząc je oraz powodują zagrożenie bezpieczeństwa dla osób i mienia.

Aby temu zapobiec należy:

1.  zostawiać kilkumetrowy pas chłonny, który przyjmie nadmiar spływającej wody

2.stosować właściwą agrotechnikę przeciwerozyjną, optymalny płodozmian, poprzecznostokową uprawę roli

3. dostosować właściwy do rzeźby terenu układ upraw i dróg

 

Koszyce, 11-10-2019r.

Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce

/-/ Stanisław Rybak