Ankieta badająca potrzebę utworzenia dodatkowego przedszkola w Gminie Koszyce Print
Wednesday, 16 October 2019 14:16

Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6 letnie oraz prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 3-5 lat. Samorząd Gminy Koszyce rozważa możliwość poszerzenia oferty edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowego przedszkola w miejscowości Przemyków -  w budynku domu kultury.

Pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin jest bezpłatny, natomiast każda rozpoczęta godzina powyżej 5 jest płatna w wysokości 1 zł. Jeżeli rodzic zdecyduje także o wyżywieniu dziecka w przedszkolu, ponoszone są wtedy opłaty za wyżywienie. Aby móc podjąć niezbędne kroki dotyczące utworzenia przedszkola przez Gminę Koszyce potrzebna jest odpowiednia ilość dzieci uczęszczających do placówki. Dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców zainteresowanych utworzeniem dodatkowego przedszkola w Przemykowie o wypełnienie krótkiej ankiety, która pomoże samorządowi ocenić zapotrzebowanie korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41/35 14 048 w.21

 

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBĘ

UTWORZENIA W GMINIE KOSZYCE DODATKOWEGO PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

O wypełnienie ankiety szczególnie prosimy rodziców dzieci urodzonych w latach 2015-2018

Uwaga: Prawidłowe odpowiedzi prosimy podkreślić.

1. Czy jesteście Państwo zainteresowani zapisem dziecka w wieku od 3 do 5 lat do przedszkola w Przemykowie w przypadku jego utworzenia?

- TAK - NIE

2.Proszę podać rok urodzenia dziecka…………………………

3.Proszę podać miejsce zamieszkania dziecka (miejscowość):…………………………

4. Na ile godzin chciał(a)by Pan/i pozostawić swoje dziecko pod opieką placówki?

5 6 7 8

5. Czy Pana/i zdaniem istnieje potrzeba prowadzenia w przedszkolu zajęć specjalistycznych i dodatkowych? (proszę podkreślić wybraną odpowiedź, w przypadku odpowiedzi TAK proszę wskazać wybrane zajęcia – istnieje możliwość wielokrotnego wyboru.

a) TAK

- korekcyjno – kompensacyjne,

 

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBĘ UTWORZENIA  PRZEDSZKOLA.docx)ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBĘ UTWORZENIA PRZEDSZKOLA.docx16 Kb