Uroczyste przekazanie odnowionego centrum wsi Przemyków Print
Thursday, 23 September 2010 12:22

19 września 2010 r. odbyło się uroczyste przekazanie zrewitalizowanych obiektów wiejskich w Przemykowie.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele. Po zakończeniu mszy ks. Jerzy Sikora proboszcz parafii Przemyków poświęcił po kolei wszystkie obiekty. Mieszkańcy, zaproszeni gości prowadzeni przez kapelę góralską przemaszerowali przez odnowione centrum Przemykowa, oglądając obiekty i słuchając komentarza o zakresie wykonanych robót.

Po dojściu na miejsce głównej uroczystości tj. plac przy budynku wiejskim, państwo Wiesława Jeż – Radna Powiatu Proszowickiego i Stefan Czarnecki – Radny Gminy Koszyce, powitali gości oraz wszystkich uczestników uroczystości. Nastąpiło uroczyste przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonali: Wójt Gminy Koszyce – Stanisław Rybak oraz Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Nawrot.

Następnie prowadzący całą uroczystość - Pan Stefan Czarnecki odczytał uchwałę Rady Sołeckiej wsi Przemyków na mocy której Stanisławowi Rybakowi – Wójtowi Gminy Koszyce nadano tytuł Honorowego Obywatela wsi Przemyków. W uzasadnieniu uchwały napisano m.in. o wspieraniu przez Stanisława Rybaka samorządów wiejskich, inspirowaniu różnych inicjatyw na rzecz samorządów i konsekwentną ich realizację, dbałość o rozwój wsi poprzez realizację:  inwestycji infrastrukturalnych, a także rewitalizację wsi w aspekcie dziedzictwa kulturowego.

Pan Stanisław Rybak dziękując Radzie Sołeckiej za ten zaszczytny tytuł powiedział, że dla niego Tytuł Honorowego Obywatela jest najważniejszym ze wszystkich  odznaczeń i wyróżnień jakie do tej pory otrzymał. W swoim wystąpieniu podsumował realizacją projektu odnowy wsi, mówił także o inwestycjach wodno-kanalizacyjnych jakie mają być realizowane w Przemykowie.

Kolejnym punktem programu było wręczenie Medalu honorowego im. Bolesława Chomicza Panu Czesławowi Markowi, za zasługi dla przemykowskiej OSP i długoletnią w niej działalność.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci szkolnych z Centrum Oświatowego w Koszycach.

Na koniec była zabawa ludowa na której przygrywała kapela góralska.

Zdjęcia

Last Updated on Thursday, 23 September 2010 12:27