Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Koszyce w sezonie 2019/2020 Print
Monday, 21 October 2019 08:59

Urząd Miasta i Gminy Koszyce informuje, że w sezonie 2019/2020 zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Koszyce prowadzone jest przez: Firma Handlowo-Usługowa Sebastian Turek, Włostowice 49A, 32-130 Koszyce

Kontakt z wykonawcą: 665 349 939

Tel. Do tutejszego Urzędu 041 35-15-955, 041 35 14 048

Nr telefonów do zarządców pozostałych dróg:

• Droga krajowa nr 79- GDDKiA Rejon w Tarnowie 014 621-74-74

• Droga wojewódzka nr 768- ZDW Rejon Jakubowice 012 386-38-30

• Drogi powiatowe- ZDP Jakubowice 012 386-20-13