Otwarcie Sali Koncertowej w Koszycach Print
Tuesday, 29 October 2019 21:57

25 października odbyło się uroczyste otwarcie Sali Koncertowej w Koszycach. Sala wybudowana została w krótkim czasie.

Budowa obiektu trwała od maja 2018 roku, kiedy to nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy, do 31 lipca 2019 roku. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 535 m2 powierzchnia całkowita – 798 m2, powierzchnia użytkowa 623,5 m2, kubatura 3517m3. Obiekt składa się z sali koncertowej ze sceną i widownią na 160 miejsc stałych z możliwością powiększenia do 200 poprzez krzesła dostawiane. Część widowni posiada mobilne fotele, z możliwością dowolnej aranżacji przestrzeni. Scena posiada automatycznie rozsuwaną kurtynę. Sala wyposażona jest w wysokiej klasy nagłośnienie i oświetlenie sceniczne. Cały obiekt jest klimatyzowany. W części budynku mieści się 10 sal lekcyjnych do indywidualnego nauczania muzyki. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, zapewniona jest odpowiednia akustyka. Z sal korzystają uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Koszycach.

 

Uroczystość otwarcia Sali odbyła się z udziałem zaproszonych gości. Byli wśród nich samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego, radni Rady Miejskiej w Koszycach, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, przedsiębiorcy, duchowni, młodzież szkolna.

Burmistrz Miasta i Gminy Koszyce Stanisław Rybak powitał zebranych, następnie w swoim wystąpieniu przybliżył genezę powstania sali, mówił o finansowaniu budowy Sali na które złożyły się: środki z budżetu gminy, pożyczka z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki z budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego przekazane przez sołectwa z gminy a w szczególności sołectwo Koszyce. Burmistrz podziękował sołectwom za przekazane środki.

Burmistrz w swojej wypowiedzi zachęcał organizacje pozarządowe, nieformalne grupy, szkoły, aby włączyły się ze swoimi inicjatywami do pełnego wykorzystania nowej Sali i popularyzowania kultury. Zwracając się do uczniów szkoły muzycznej podkreślił jej ponadlokalny charakter – uczęszczają do niej dzieci i młodzież nie tylko z gminy Koszyce ale również z gmin sąsiednich jak Szczurowa, Borzęcin, Proszowice, Kazimierza Wielka, Nowy Korczyn, Bejsce, Opatowiec.

W imieniu zaproszonych gości przemówił Radny Województwa Małopolskiego, Wicewojewoda Małopolski - Józef Gawron. Pogratulował koszyckiemu samorządowi wybudowanego obiektu, życząc aby dobrze służył rozwojowi kultury, zapewniając o poparciu dla samorządu.

Delegacja uczniów Szkoły Muzycznej w Koszycach wraz z jej Dyrektorem Zbigniewem Huptysiem podziękowała Burmistrzowi i całemu samorządowi gminy za wspaniały obiekt, wręczając symboliczny bukiet kwiatów.

Po części oficjalnej uroczystości wystąpili uczniowie szkoły muzycznej w krótkim recitalu gry na instrumentach. Na koniec zaśpiewał chór szkolny.

Przyszedł czas na występ gwiazdy wieczoru. Był nią występ zespołu Skaldowie, jednego z najpopularniejszych polskich zespołów rockowych przełomu lat 60 i 70 XX wieku, artyści zagrali koncert prezentujący swoje największe przeboje. Nie zabrakło takich utworów jak: „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Króliczek”, „Prześliczna wiolonczelistka”, „Medytacje wiejskiego listonosza”, „Cała jesteś w skowronkach” czy nastrojowa piosenka „W żółtych płomieniach liści”. Występ Skaldów stał się niezapomnianym wydarzeniem dla publiczności zgromadzonej w nowej Sali. Wspaniały kontakt z publicznością, niezapomniane, ponadczasowe przeboje zespołu, talent braci Zielińskich, znakomite teksty piosenek, które dla Skaldów napisali m.in. Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, Leszek A. Moczulski czy Andrzej Kuryło sprawiły iż koncert stał się prawdziwa ucztą artystyczną.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez gminną Spółdzielnię Socjalną.

 

Zdjęcia