Gospodarka wodą w Polsce Print
Wednesday, 30 October 2019 08:23

29 października 2019 roku odbyło się spotkanie z Panem Jerzym Iwanickim poświęcone tematyce aktualnych problemów gospodarki wodą w Polsce.

Wykładowca poprzez swój przekaz, starał się uświadomić słuchaczom jak cennym dobrem jest woda. W swej wypowiedzi podkreślał, że dla przeciętnego człowieka woda jest dobrem zwykle niezauważalnym i niedocenianym. Człowiek przyzwyczaił się do tego, że woda po prostu jest.Wodę dostrzegamy gdy nabiera ona kluczowego znaczenia, a to jest zwykle w przypadkach kiedy następuje jej nadmiar (tzw. powódź) lub niedobór (tzw. susza). Często poprzez nierozsądne gospodarowanie zasobami wodnymi następuje zjawisko traktowania rzek i naturalnych cieków wodnych jak ścieków, do których wrzucamy co popadnie, a skutkiem takiego działania jest wymieranie organizmów wodnych – głównie ryb i raków. Innym niekorzystnym zjawiskiem wpływającym na wodę jest antropopresja–czyli różnorodny wpływ działalności gospodarczej człowieka na stan środowiska. Postęp naukowo-techniczny w tym budowa zapór wodnych czy nieprzemyślane korytowanie rzek prowadzi często do niekorzystnego przekształcenia środowiska przyrodniczego. Przykładem może być mechaniczne pogłębianie rzek, które pociąga za sobą zmianę składu gatunkowego biocenozy dna rzeki. Zbyt intensywna i nieracjonalna gospodarka człowieka może prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu układów ekologicznych i nieodwracalnych zmian w ekosystemie. Polityka dominacji techniki nad przyrodą prowadzi donikąd i w przyszłości może niekorzystnie odbić się na przyszłych pokoleniach. Dostrzegając rosnące problemy w polityce wodnej powstał raport poświęcony Gospodarce wodą w Polsce. Jednym z autorów Raportu jest Pan Jerzy Iwanicki.

 

Raport porusza istotne kwestie w zakresie:

1) Zdrowotnych konsekwencji obecnej polityki wodnej

2) Gospodarczych konsekwencji obecnej polityki wodnej

3) Działań degradujących środowisko wodne

4) Zagrożenia powodzią i suszą

5) Prawne i organizacyjne przyczyny stanu wód i środowisk związanych z wodą

 

Treść raportu publikujemy poniżej.

 

Zdjęcia

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (Raport Gospodarka wodą w Polsce.pdf)Raport Gospodarka wodą w Polsce.pdf718 Kb
Last Updated on Wednesday, 30 October 2019 14:39