Komisje Rady Miejskiej w Koszycach Print
Tuesday, 05 November 2019 15:21

W dniu 12 listopada 2019 roku o godz. 8:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Koszycach (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Porządku i Spraw Socjalnych, natomiast w dniu 13 listopada 2019r. o godz. 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszycach.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie i zaopiniowanie przedłożonych projektów uchwał

2. Sprawy różne, wolne wnioski.