Nowa strategia Gminy Koszyce Print
Thursday, 07 November 2019 14:22

W 2020 roku mija okres obowiązywania dotychczasowej Średniookresowej Strategii Rozwoju Gminy Koszyce na lata 2012-2020, w związku z tym rozpoczynamy prace nad przygotowaniem nowej strategii. W dniu 6.11.2019r. powołany został zarządzeniem Burmistrza zespół do opracowania III edycji Strategii Rozwoju Gminy Koszyce na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2030. Informując Państwa o powyższym już dzisiaj pragniemy zaznaczyć, że będziemy prosili Państwa o aktywny udział w jej tworzeniu, dlatego też jeszcze w tym roku zostaną przygotowane specjalne ankiety, które pomogą nam dzięki Państwa opinii i uwagom po ich skorelowaniu z aktualną pozycją gminy i perspektywami rozwoju zaplanować działania niezbędne do dalszego rozwoju naszej gminy.

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (Zarzadzenie 168-2019.docx)Zarzadzenie 168-2019.docx14 Kb