Projekt „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” Print
Thursday, 14 November 2019 15:11

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym” finansowanym ze środków EFS w ramach pomocy de minimis.

Działania w projekcie są ukierunkowane na:

• zmniejszenie rotacji pracowników i kosztów z nią związanych

• rozwój kadry menadżerskiej

• zwiększenie motywacji pracowników

• poprawę atmosfery i efektywności pracy

• ograniczenie konfliktów międzypokoleniowych

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (8.6.1_typ_B_ulotka_informacyjna.pdf)8.6.1_typ_B_ulotka_informacyjna.pdf212 Kb