Miernik jakości powietrza Print
Friday, 15 November 2019 15:15

Na pawilonie handlowym w Rynku został zainstalowany miernik jakości powietrza, którego zadaniem będzie informowanie mieszkańców Koszyc o jakości powietrza w centrum miejscowości. Mierniki jakości powietrza w ostatnim czasie stały się popularnym urządzeniem. Dlaczego? Za ich pomocą oceniamy stan powietrza - dowiadujemy się, jaki jest poziom pyłów PM2,5 oraz PM10 w powietrzu, które wdychamy. Miernik poinformuje nas czy w powietrzu jest obecny smog- czyli zanieczyszczone powietrze - we mgle, którą widzimy, występuje wtedy wysokie stężenie pyłów i toksycznych gazów.

Aktualny stan powietrza będzie można sprawdzić także przy pomocy aplikacji internetowej pobranej na smartfony – nazwa aplikacji Monitoring Powietrza BI (Beskid Instruments)

Szersze informacje odnośnie stanu jakości powietrza możemy sprawdzać z głównych stacji pomiarowych - jest to możliwe np. za pomocą aplikacji Głównego Inspektoratu Środowiska "Jakość powietrza w Polsce". Znajdziemy tam informacje o stężeniu pyłów PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu i ozonu.