Goście z Zaleszczyk z rewizytą w Koszycach Print
Wednesday, 29 September 2010 19:54

W dniach 25,26,27 września 2010r. w Koszycach przebywała 14 osobowa delegacja z miasta Zaleszczyki na Ukrainie.

Kontakty między gminą Koszyce a miastem Zaleszczyki nawiązane zostały miesiąc wcześniej kiedy to delegacja z Koszyc przebywała w Zaleszczykach. Tam zostało podpisane porozumienie o partnerstwie i współpracy. Przyszedł więc czas na rewizytę.

Delegacją składającą się z przedstawicieli samorządu, nauczycieli, biznesmenów kierował mer miasta Zaleszczyki – Wołodymyr Stanislawowycz Benewjat.

Data przybycia delegacji związana była z realizacją projektu kulturalnego pod nazwą „Koszyckie spotkania kultur” realizowanego wspólnie przez gminę Koszyce i Muzeum Ziemi Koszyckiej.

Mimo krótkiego pobytu program był bardzo bogaty. W dniu przyjazdu goście zwiedzili budynek administracyjny gminy Koszyce gdzie nastąpiło wzajemne poznanie się członków delegacji, omówiono program wizyty. Wójt Gminy Koszyce – Stanisław Rybak zapoznał gości ze specyfiką gminy, jej problemami, osiągnięciami, zasadami działania samorządu.

Wieczorem  w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach odbyła się oficjalna kolacja z udziałem samorządowców, dyrekcji szkół oraz przedstawicieli miejscowego biznesu. Podczas spotkania wymieniono poglądy na wiele spraw związanych z funkcjonowaniem samorządu, przynależnością do Unii Europejskiej, pozyskiwaniu środków unijnych, szkolnictwem. W rozmowach z przedsiębiorcami goście zadawali pytania na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej, cen energii elektrycznej, gazu, podatków. Bardzo interesowało ich pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, szczególnie elektrowni wiatrowych. Przedstawiciele ukraińskiego biznesu wyrazili gotowość nawiązania współpracy w wielu dziedzinach. Mówiono też o dużych możliwościach wymiany kulturalnej i turystycznej.

W drugim dniu wizyty (niedziela) goście udali się na wycieczkę do Krakowa. Zwiedzili tam Trakt Królewski, Kościół Mariacki  oraz Wawel. W godzinach popołudniowych uczestniczyli w imprezie kulturalnej pod nazwą Koszyckie spotkania kultur. Impreza składała się z trzech części. Na rynku odbywały się występy estradowe. Rozpoczęły je tańce narodowe w wykonaniu dzieci i młodzieży z Centrum Oświatowego w Koszycach oraz działającego przy Centrum Szkolnego Klubu Europejskiego. Tańce przedzielały występy kapeli ludowej pod kierunkiem Janusza Chadzaka.

Kolejnym punktem  programu było spotkanie z kulturą żydowską. Muzykę żydowską zaprezentował we wspaniałym koncercie, uznawanym przez widzów za wydarzenie kulturalne -  zespół „Chmielnikers” z Chmielnika. Artyści wykonywali  piosenki oraz ballady w języku jidysz. A były to piosenki o miłości, ważnych wydarzeniach rodzinnych, historycznych, kołysanki i utwory żartobliwe. Muzycy wykonali też  kilka utworów  instrumentalnych.

Po tym występie Wójt Gminy Koszyce – Stanisław Rybak przedstawił publiczności członków delegacji z Zaleszczyk.

Po prezentacji gości przyszedł czas na kulturę wschodnią.  Reprezentował ją zespół pieśni i tańca „Bursztyn” z Kobrynia na Białorusi. Piękne pieśni i tańce oraz wspaniałe stroje urzekły koszycką publiczność.

Po kulturach – żydowskiej i wschodniej przyszedł czas na kulturę polską. Wystąpił krakowski zespół „Biesiada” , który przypomniał publiczności stare lubiane i nieprzemijające przeboje polskiej muzyki estradowej i kabaretowej, wykonywane przez świetną wokalistkę Dorotę Bębenek.

Na sam koniec koncertów na koszyckim Rynku wystąpił duet z Zaleszczyk, który wykonał znane ukraińskie pieśni ludowe.

Po koncertach na Rynku publiczność przeniosła się do Muzeum Ziemi Koszyckiej na drugą część imprezy.

Tam odbył się wernisaż wystawy „Ikona Święta Przestrzeń” Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia” z Krakowa, oraz koncert muzyki starocerkiewnej w wykonaniu chóru z parafii prawosławnej p.w. WNMP w Krakowie. Było to głębokie przeżycie artystyczne, wśród wspaniałych ikon chór wykonał przepiękne pieśni starocerkiewne.

Imprezy które odbyły się na koszyckim Rynku oraz w Muzeum Ziemi Koszyckiej w ramach Koszyckich Spotkań Kultur były współfinansowane z: Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Tytuł projektu: „Koszyckie spotkania kultur i historia tego regionu”.

Ostatnim punktem programu Koszyckich spotkań kultur był Piknik promujący realizowany przez gminę projekt p.n. "Rozbudowa Oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Koszyce" -  współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Tam przy muzyce kapeli Janusza Chadzaka goście mogli skosztować smacznych potraw przygotowanych przez panie ze Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych gminy Koszyce z Książnic Wielkich oraz napić się piwa. Wszystko to finansowała gmina w ramach ww. projektu.

Ostatni dzień (poniedziałek) pobytu delegacji z Zaleszczyk był równie wypełniony jak niedziela. Zaraz po śniadaniu goście z Ukrainy zwiedzili oczyszczalnię ścieków we Włostowicach, której modernizacja dobiega właśnie końca. Następnie zwiedzili zakład produkcji opakowań z tworzyw sztucznych ADER we Włostowicach. Kolejnym punktem programu była wizyta w Szkole Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich. Tam goście obejrzeli sale lekcyjne, przedszkole, pracownię komputerową oraz obiekty sportowe wokół szkoły.

Z Książnic delegacja udała się do Przemykowa gdzie spotkała się z przedstawicielami Rady Sołeckiej  oraz strażakami OSP Przemyków. Po bardzo ciepłym powitaniu wymieniono pamiątki, następnie goście obejrzeli zrewitalizowane w ramach „Odnowy Centrum Wsi Przemyków" obiekty wiejskie. Goście z podziwem i zazdrością patrzyli na nowe i odnowione obiekty użyteczności publicznej.

Kolejnym punktem programu pobytu ukraińskiej delegacji było spotkanie z młodzieżą i nauczycielami Centrum Oświatowego w Koszycach. Tam gości obejrzeli występ artystyczny młodzieży, zwiedzili szkołę a  w  bibliotece szkolnej spotkali się z nauczycielami. Omówiono tam dziedziny przyszłej współpracy i wymiany młodzieży.

Wreszcie przyszedł czas na najbardziej oficjalną część wizyty tj. ratyfikację podpisanego miesiąc wcześniej w Zaleszczykach porozumienia o współpracy i partnerstwie. Uroczystość odbyła się w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach i zaczęła się od poznania historii powstania Muzeum, przekazanej w formie prezentacji multimedialnej. Następnie goście zwiedzili ekspozycje stałe po których oprowadzał Dyrektor Muzeum Stanisław Szymański.

Następnie w obecności Radnych Rady Gminy Koszyce Wójt Gminy Stanisław Rybak i Mer Zaleszczyk Wołodymyr Stanislawowycz Benewjat ratyfikowali porozumienie o współpracy. Na koniec goście otrzymali pamiątki z Koszyc i po obiedzie udali się w drogę powrotną.

Zdjęcia

Wycieczka do Krakowa