Program nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich – YOUNGSTER w Gminie Koszyce Print
Thursday, 30 September 2010 07:06

W dniu 20 lipca 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Koszyce a Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas III Gimnazjum im. S. Wyspiańskiego w Koszycach w roku szkolnym 2010/2011. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia j. angielskiego są odpłatne dla uczniów w wysokości 5 zł/m-c. Pozyskane w ten sposób środki finansowe zostają przeznaczone na potrzeby szkoły, a zwłaszcza potrzeby tego programu (np. kopiowanie materiałów, zakup dodatkowych nagród, itp.).

Test plasujący  został przeprowadzony w miesiącu wrześniu. Uczniowie zostali podzieleni ostatecznie na 2 grupy wynikające ze stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego. W programie bierze udział 30 chętnych  uczniów klas III Gimnazjum w Koszycach. Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone w oparciu o podręczniki sfinansowane przez Fundusz i nieodpłatnie dostarczone przez Wydawnictwo Macmillan. Podręczniki te zostaną własnością szkoły co najmniej do czasu zakończenia nauki przez ucznia. Wraz z podręcznikami Szkoła otrzyma nieodpłatnie wyposażenie biblioteki szkolnej, obejmujące zestaw materiałów pomocnych w nauce języka angielskiego ( słowniki, readers¢y, płyty CD, DVD itp.)

Zajęcia pozalekcyjne będą  prowadzone przez dwóch nauczycieli Centrum Oświatowego w Koszycach: przez Panią Annę Kossoń i Panią Annę Król.

Last Updated on Thursday, 30 September 2010 07:09