„Pomysł na produkt lokalny” Print
Friday, 01 October 2010 20:43

LGD Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”
i LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

ogłaszają konkurs

„Pomysł na produkt lokalny” 

w projekcie współpracy pn.

„Odkrywanie wartości produktów lokalnych od Wisły po Spisz jako zasobów rozwoju dziedzictwa kulturowego”.

Jeżeli pochodzisz z gminy członkowskiej Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa lub Szczurowa i …

masz dobry pomysł na produkt, który może stać się wyróżnikiem dwóch różnych obszarów i przyczyni się do jego promocji zgłoś swój „Pomysł na produkt lokalny”

Produktem lokalnym mogą być produkty spożywcze np. ser, dżem, nalewka, ciasto, ale również inne wytwory takie jak np. pamiątki, rękodzieło artystyczne, przedmioty codziennego użytku oraz inicjatywy kulturalno-edukacyjne takie jak: ścieżki edukacyjne, szlaki literackie, imprezy organizowane cyklicznie i usługi np. gastronomiczne, agroturystyczne.

W konkursie mogą startować profesjonaliści i amatorzy, osoby fizyczne i organizacje
(np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich) z obszarów w/w Lokalnych Grup Działania.

Udział w Konkursie to szansa na wypromowanie własnych produktów i możliwość pozyskania dodatkowego źródła dochodu. Czekają atrakcyjne nagrody.

 

Terminy zgłoszenia – od 27 września 2010 r. do 25 października 2010 r., osobiście, mailem, faxem lub listownie, na adres:

 

LGD Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”

ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it tel/fax. (14) 671 40 70   (14) 671 41 13.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro Stowarzyszenia.

 

Poniżej znajdują się: regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

 

  Formularz zgłoszeniowy do konkursu  

„pomysł na produkt lokalny”

w ramach projektu współpracy pn.

 

„Odkrywanie wartości produktów lokalnych od Wisły po Spisz jako zasobów rozwoju dziedzictwa kulturowego”

 

 

Na jednym formularzu zgłasza się tylko jeden produkt.

1. Kategoria produktu:

 

produkty spożywcze inne wytwory

 

usługi przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne

 

2. Nazwa zgłaszanego produktu: ..............................................................................................

3. Nazwa regionu (zwyczajowa, historyczna)

......................................................................................................................................................

 

 

4. Opis produktu, usługi lub imprezy:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5. Opis tradycji wytwarzania, pochodzenia potrawy, usługi lub imprezy.

Proszę opisać historię produktu i dołączyć zdjęcia.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

6. Opis metody produkcji

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

7. Inne informacje o produkcie (certyfikaty, systemy jakości itp.)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

8. Dane osoby zgłaszającej produkt do konkursu:  

Imię i nazwisko: ........................................................

 

Adres zamieszkania : ................................................

 

Telefon: .....................................................................

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. Nr 101

z 2002r., poz. 926 z późniejszymi zmianami) na potrzeby konkursu oraz wykorzystanie zdjęć, produktów do celów promocyjnych.

 

 

 

Data:___________________                         Podpis: ___________________

 

REGULAMIN KONKURSU

„pomysł na produkt lokalny”

w ramach projektu współpracy pn.

„Odkrywanie wartości produktów lokalnych od Wisły po Spisz jako zasobów rozwoju dziedzictwa kulturowego”.

Organizatorzy konkursu:

LGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA
i LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy.

1. W konkursie mogą startować amatorzy i profesjonaliści, osoby fizyczne oraz organizacje

(np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich) z obszaru LGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA (gminy: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa i Szczurowa ) oraz z obszaru LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza

i Okolicy (gminy: Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska).

 

2. Do konkursu można zgłaszać produkty w 4 kategoriach:

I. produkty spożywcze

II. inne wytwory

III. usługi

IV. przedsięwzięcia kulturalno – edukacyjne

 

Każdy uczestnik może zgłosić jeden produkt w ramach jednej kategorii oraz ma

prawo zgłoszenia produktów do więcej niż jednej kategorii.

 

3. Produkty do Konkursu należy zgłaszać od 27 września 2010 r., do 25 października 2010 r., osobiście, mailem, faxem lub listowanie na adres:

LGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA, ul. Rynek 4, 32-800 Szczurowa,

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 łapsze Niżne

4. Produkty do pierwszej kategorii (spożywcze), o krótkim terminie przydatności do spożycia,

należy dostarczyć do biur LGD - w dniach 24–25 października 2010 r.

Gotowe  formularze będą dostępne w biurach Lokalnych Grup Działania – (NGD E.O. CENOMA, ul. Rynek 4, 32-800 Szczurowa i Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, ul. Jana Pawła II 63, 34-442 łapsze Niżne).

oraz na stronach internetowych  www.cenoma.pl i www.spisz.org

 

Produkty, które nie zostaną zgłoszone w wymaganym terminie oraz nie będą zawierały

opisów nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

 

5. Kryteria oceniania i punktacja:

1) lokalność 0 - 3

2) nawiązanie do tradycji 0 - 3

3) pomysłowość 0 - 3

4) dostępność 0 - 3

5) estetyka 0 - 3

6. Produkty, które zwyciężą w poszczególnych kategoriach, otrzymają znak w danej kategorii oraz specjalna nagrodę.

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniach 19-21 XI 2010 r., na terenie NGD E.O. CENOMA i Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy, gdzie również zostaną zaprezentowane zgłoszone produkty.

 

8. Wszelkich informacji nt. Konkursu udzielają biura LGD;

 

LGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA, ul. Rynek 4, 32-800 Szczurowa,

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, ul. Jana Pawła II 63, 34-442 łapsze Niżne.

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (plakat o konkursie.pdf)plakat o konkursie.pdf4168 Kb
Last Updated on Friday, 01 October 2010 20:47