Gminna komisja wyborcza Print
Thursday, 14 October 2010 22:06

Gminna Komisja Wyborcza w Koszycach ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy
w Koszycach ul. Elżbiety Łokietkówny 14  , II piętro pokój Nr 19 .

 

Skład komisji:

 

1. Janina Nowak – Przewodnicząca

2. Lilla Buczek – Z-ca Przewodniczącej

3. Leszek Mucharski – Członek

4. Edyta Sędek – Cisak – Członek

5. Wiesława Niedziela- Członek

6. Bienias Danuta – Członek

7. Jesiąka Joanna – Członek

 

Gminna Komisja Wyborcza informuje, że dyżury członków komisji odbywają się w dniach  od 12.10.2010 do 27.10.2010 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:30 , natomiast w dniach 22 i 27 października 2010 do 24:00