I Sesja nowej Rady Gminy Koszyce Print
Wednesday, 01 December 2010 10:47

I Sesja nowej Rady Gminy Koszyce

30 listopada 2010r. odbyła się pierwsza Sesja Nowej Rady Gminy Koszyce. Obrady rozpoczął Senior Rady - Pan Marian Jarosz.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Koszycach Pani Janina Nowak wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie Radnych. Kolejnym punktem Sesji  było wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia Panu Stanisławowi Rybakowi o wyborze na Wójta Gminy Koszyce. Następnie Wójt Gminy złożył ślubowanie.

Po stwierdzeniu quorum odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącego. Przewodniczącym Rady Gminy Koszyce został Pan Tadeusz Nawrot – dotychczasowy przewodniczący a zastępcą Pan Stefan Czarnecki. Następnie wybrano komisje Rady Gminy:

Komisja Ochrony Środowiska

Przewodnicząca:     Ziętara Anna

Cencora Monika

Czechowska Teresa

Gawlik Damian

Grzyb Krystyna

Kabziński Krzysztof

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:     Jarosz Marian

Doniec Stanisław

Kozakowski Jan

 

Komisja Finansów i Gospodarki

Przewodnicząca:     Bujakowska Krystyna

Doniec Stanisław

Grzyb Krystyna

Czechowska Teresa

Ziętara Anna

 

Komisja Porządku i Spraw Socjalnych

Przewodniczący:     Kozakowski Jan

Robak Alina

Jarosz Marian

Gola Mariusz

Bujakowska Krystyna

Kabziński Krzysztof

W kolejnych punktach obrad Rada podjęła uchwały w sprawach: ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów, ustalenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady i ustaleniu wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

 

Na koniec Wójt Gminy Stanisław Rybak złożył obszerną informację o stanie Gminy za koniec V kadencji samorządowej.

 

Skład Rady Gminy Koszyce

Przewodniczący:     Tadeusz Nawrot

Zastępca:      Stefan Czarnecki

Radni:

Bujakowska Krystyna

Cencora Monika

Czechowska Teresa

Doniec Stanisław

Gawlik Damian

Gola Mariusz

Grzyb Krystyna

Jarosz Marian

Kabziński Krzysztof

Kozakowski Jan

Polak Tadeusz

Robak Alina

Ziętara Anna

 Zdjęcia

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 01 December 2010 12:34