I Sesja nowej Rady Gminy Koszyce Print
Wednesday, 01 December 2010 10:47

I Sesja nowej Rady Gminy Koszyce

30 listopada 2010r. odbyła się pierwsza Sesja Nowej Rady Gminy Koszyce. Obrady rozpoczął Senior Rady - Pan Marian Jarosz.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Koszycach Pani Janina Nowak wręczyła Radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie Radnych. Kolejnym punktem Sesji  było wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia Panu Stanisławowi Rybakowi o wyborze na Wójta Gminy Koszyce. Następnie Wójt Gminy złożył ślubowanie.

Po stwierdzeniu quorum odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącego. Przewodniczącym Rady Gminy Koszyce został Pan Tadeusz Nawrot – dotychczasowy przewodniczący a zastępcą Pan Stefan Czarnecki. Następnie wybrano komisje Rady Gminy:

Komisja Ochrony Środowiska

Przewodnicząca:     Ziętara Anna

Cencora Monika

Czechowska Teresa

Gawlik Damian

Grzyb Krystyna

Kabziński Krzysztof

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:     Jarosz Marian

Doniec Stanisław

Kozakowski Jan

 

Komisja Finansów i Gospodarki

Przewodnicząca:     Bujakowska Krystyna

Doniec Stanisław

Grzyb Krystyna

Czechowska Teresa

Ziętara Anna

 

Komisja Porządku i Spraw Socjalnych

Przewodniczący:     Kozakowski Jan

Robak Alina

Jarosz Marian

Gola Mariusz

Bujakowska Krystyna

Kabziński Krzysztof

W kolejnych punktach obrad Rada podjęła uchwały w sprawach: ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów, ustalenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady i ustaleniu wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

 

Na koniec Wójt Gminy Stanisław Rybak złożył obszerną informację o stanie Gminy za koniec V kadencji samorządowej.

 

Skład Rady Gminy Koszyce

Przewodniczący:     Tadeusz Nawrot

Zastępca:      Stefan Czarnecki

Radni:

Bujakowska Krystyna

Cencora Monika

Czechowska Teresa

Doniec Stanisław

Gawlik Damian

Gola Mariusz

Grzyb Krystyna

Jarosz Marian

Kabziński Krzysztof

Kozakowski Jan

Polak Tadeusz

Robak Alina

Ziętara Anna

 Zdjęcia