Projekt " Zdalna szkoła" Drukuj
piątek, 19 czerwca 2020 09:48

Gmina Koszyce wzięła udział w programie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Po ogłoszeniu informacji o możliwości zakupu laptopów dla gmin, pojawił się problem gwałtownego wzrostu cen sprzętu, jego brakiem w magazynach oraz bardzo długim terminem dostawy. W tym okresie udało się zakupić 15 laptopów. Sprzęt został przekazany szkołom i użyczony na czas nauki zdalnej osobom zgłaszających problem związany z brakiem odpowiedniego sprzętu.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1.1.Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Całkowita wartość projektu: 45 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 45 000,00 zł

 

 

Poprawiony: wtorek, 23 czerwca 2020 07:34