Myśliwi z Crisolles w Koszycach Print
Monday, 17 January 2011 14:42

W dniach 14 -  15 stycznia 2011r. Koło Łowickie „Lis” z Koszyc gościło myśliwych z Francji – członków stowarzyszenia Association de jumelage CRISOLLES – KOSZYCE. Delegacja liczyła 7 osób w tym czworo myśliwych. Przewodniczyła jej Prezes Stowarzyszenia pani Bożena Courboin.

Myśliwi wzięli udział w polowaniu na sarny i bażanty. Mieli okazję poznać tereny łowickie Koła, polskie zwyczaje i tradycje łowickie. Żywo interesowali się gospodarką łowiecką w Polsce, ochroną i dokarmianiem zwierzyny. Podczas spotkań  z polskim myśliwymi wymieniono wiele doświadczeń. Przemierzając tereny łowickie mieli okazję podziwiać urozmaicony krajobraz łowisk. Z ogromnym podziwem obserwowali liczebność populacji zwierzyny łownej oraz jej dorodność.

Jesienią myśliwi koła Lis będą gościć we Francji.

Przypomnijmy, Crisolles jest miastem partnerskim gminy Koszyce. Bardzo dobrze układa się współpraca. Po kontaktach samorządowców, młodzieży szkolnej, przyszedł czas na organizacje społeczne.

Zdjęcia

Last Updated on Monday, 17 January 2011 20:08