Konkurs ekologiczny pn. „Wiosna w Koszyckim Obszarze Chronionego Krajobrazu – obiektywem najmłodszych mieszkańców Gminy Koszyce” Print
Monday, 24 May 2021 13:20

Urząd Miasta i Gminy Koszyce przy wsparciu finansowym Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O. CENOMA” przeprowadził konkurs ekologiczny pn. „Wiosna w Koszyckim Obszarze Chronionego Krajobrazu – obiektywem najmłodszych mieszkańców Gminy Koszyce”. Zadaniem konkursowym było wykonanie przez oddział/klasę albumu z fotografiami przedstawiającymi i opisującymi naturę budzącą się do życia wiosną w Koszyckim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

W konkursie udział wzięły dzieci z oddziałów przedszkolnych, zerówek i klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich oraz Centrum Oświatowego w Koszycach. Prace przygotowane przez najmłodszych mieszkańców Naszej Gminy wyróżniały się oryginalnością, wykonane zostały w różnych ciekawych metodach i technikach. Uczniowie mieli możliwość poznania otaczającej nas przyrody, bioróżnorodności, nakazów i zakazów wynikających z faktu, iż teren całej gminy objęty jest Koszyckim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Dziękujemy uczestnikom za liczny udział jak również rodzicom i nauczycielom za trud włożony w przygotowanie materiałów do wykonania albumów konkursowych.

Zwycięskie klasy:

I miejsce: Klasa II Szkoły Podstawowej w Centrum Oświatowym w Koszycach, której wychowawcą jest Pani Anna Muter

II miejsce: Klasa „0” ze Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich, której wychowawcą jest Pani Edyta Łukawska

III miejsce ex aequo: Samorządowy Punkt Przedszkolny w Książnicach Wielkich, której wychowawcą jest Pani Małgorzata Maj

oraz Klasa III Szkoły Podstawowej w Centrum Oświatowym w Koszycach, której wychowawcą jest Pani Anna Cebula.

Uczniowie w dniu 21.05.2021r. z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce otrzymali nagrody, których fundatorem jest Nadwiślańska Grupa Działania „E.O. CENOMA” ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa w ramach środków PROW 2014-2020.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Nagrody dla uczestników wystawy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zdjęcia - konkurs ekologiczny

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (Konkurs ekologiczny.docx)Konkurs ekologiczny.docx651 Kb