Bank Projektów Turystycznych Print
Wednesday, 26 May 2021 13:44

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r. Departament Turystyki uruchamia tzw. Bank Projektów Turystycznych, który posłuży rozpoznaniu potrzeb w regionie w zakresie rozwoju produktów i ofert turystycznych.

Wnioski z tej analizy staną się podstawą do sformułowania założeń rozwoju turystyki w Małopolsce do 2030 r.

Szczególnie zależy nam na wstępnym zidentyfikowaniu projektów o zasięgu ponadlokalnym, których realizacja powinna angażować różnych partnerów i tworzyć produkt i/lub ofertę turystyczną w układzie sieciowym.

Zapraszamy podmioty z Województwa Małopolskiego - jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, zrzeszenia branżowe, uczelnie, instytucje kultury, inne - do zgłaszania swoich pomysłów/potrzeb do Banku Projektów Turystycznych.

Nabór potrwa do 18 czerwca 2021 r.

www.malopolska.pl

Zgłoś swój projekt!

http://strategiarozwojuturystyki.malopolskie.pl/index.php